OPUO 2016. svibanj - lipanj

Regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Suhopolje, Gradina i Špišić Bukovica
Proizvodna građevina - ljevaonica aluminija s obradom aluminijskih dijelova za autoindustriju na dijelu k.č. br. 1700/25 i k.č. br. 1700/26, k.o. Čakovec, Gospodarska zona Istok - sjeverni dio Grada Čakovca
Sustav navodnjavanja Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija
Vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje na području aglomeracije grada Koprivnice
Rekonstrukcija dalekovoda DV 110 kV Velika Glava - Jelinak, dionica: stup br. 48 - stup br. 76, Šibensko-kninska županija
Sportska luka Budava, Općina Marčana
Komunalna infrastruktura Poslovne zone Dubravica
Sanacija pokosa odvodnog kanala hidroelektrane Čakovec
Zračna luka Brač - produljenje uzletno sletne staze
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Orebić
Rekonstrukcija navoza i radnog platoa u Brodogradilištu Kraljevica
Sanacija odlagališta otpada 'Grginac', k.o. Trojstveni Markovac
Biciklistička staza u naselju Ivanovac – faza I. duljine 2,86 km, Općina Antunovac, Osječko-baranjska županija
Biciklistička staza u naselju Antunovac – faza I. duljine 2,33 km, Općina Antunovac, Osječko-baranjska županija
Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
Vodoopskrbni sustav Daruvar
Rekonstrukcija i dogradnja pogona za proizvodnju trajnih proizvoda od mesa 'PC Baranjka' na k.č. 3052 k.o. Beli Manastir, Grad Beli Manastir
Građevina gospodarske namjene za prijem, sortiranje, pakiranje voća i povrća s ULO (Ultra Low Oxygen) hladnjačom te proizvodnju sokova, Općina Draž
Rekonstrukcija crpne hidroelektrane Fužine
Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Cjepidlake', Općina Đulovac
Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada 'Leć', Grad Vodice
Uređenje gradske plaže u Omišu
Proizvodno-poslovna zgrada na dijelu k.č. br. 261/2 i k.č. br. 261/6 k.o. Mravince, Grad Solin
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet i uređenje obalnog pojasa u Kaštel Starom
Izgradnja novog groblja u Strmcu Stubičkom, Općina Stubičke Toplice
Rekonstrukcija nekategorizirane ceste na relaciji Sitnica - Karbuni, Općina Blato
Povećanje kapaciteta uzgajališta tune s 900 t/god na 1400 t/god u uvali Grška, otok Brač
Postrojenje za proizvodnju hladno prešanog ulja kapaciteta prerade sirovine 600 kg/dan na k.č. 1548/2 k.o. Bijelo Brdo, Općina Erdut
Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada 'Muškovo-Ključ' na području Općine Vrbanja
Pretovarna stanica Ogulin
Izmjena zahvata eksploatacije AG i TG kamena na EP Dolit Markam, Grad Omiš
Pogon za proizvodnju piva 'Pivovara Varionica' u Pisarovini
Trajni nasadi badema na površini 14,45 ha s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje na dijelu k.č. broj 2260/1, k.o. Vukšić, Općina Stankovci
Cjevovod na dionici PK Lokve - PK Stinica i uređaj Hrmotine - PK - Lokve na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda Hrvatsko primorje - južni ogranak
Sustav za navodnjavanje na području Biđ - bosutskog polja, Vukovarsko - srijemska županija
Kolektorska mreža sanitarne odvodnje naselja Baderna, Grad Poreč
Proširenje postojećeg groblja u naselju Veprinac, Grad Opatija
Sustav za navodnjavanje Bunina na površini 127 ha na području Grada Vrgorca, Splitsko - dalmatinska županija
Sanacija obalnih zidova i rekonstrukcija vezova u lučkom bazenu Vranjic - Solin
Uređenje gradske plaže Vruje u Vodicama
Mala hidroelektrana Dora na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju, Karlovačka županija
Izgradnja VODOSPREMA - Vodoopskrbni sustav grada Jastrebarsko
Građevina za gospodarenje neopasnim otpadom k.č. 483, k.o. Valpovo, Starovalpovački put
Izmjena zahvata faze II sanacije odlagališta otpada 'Totovec'