Međunarodni ugovori i sporazumi

 • Sporazum o vodnogospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 10/1994
   
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 12/1996
   
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 10/1997
   
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 01/2008
   
 • Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav
  Narodne novine-Međunarodni ugovori 02/1996
   
 • Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
  Narodne Novine-Međunarodni ugovori 14/2003
   
 
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona, 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Protokol o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova
  (Barcelona, 1976.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja
  (Barcelona, 1995.)
  Objavljena je u NN-MU br. 17/98 stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 9. srpnja 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04 
 
 • Izmjena Protokola o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova iz zrakoplova ili spaljivanjem na moru 
  (Barcelona, 1995.)
  NN-MU br. 17/98
 
 • Protokol o suradnji u sprječavanju onečišćavanja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju onečišćavanja Sredozemnog mora
  (Malta, 2002.)
  Objavljen je u NN-MU br. 12/03, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 17. ožujka 2004., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 4/04.
 
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju
  (Barcelona, 1994. i Monako, 1995.)
  Objavljen je u NN-MU br. 11/01, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 2002., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 11/04.
 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima
  (Atena, 1980.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Protokola od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
 
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja kopnenim izvorima i aktivnostima
  (Siracusa, 1996.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol.
 
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja
  (Madrid, 1994.)
  NN-MU br. 13/17
 
 • Protokol o sprječavanju onečišćenja Sredozemnog mora prekograničnim prijevozom opasnog otpada i njegovog odlaganja
  (Izmir, 1996.)
  Republika Hrvatska nije potpisala Protokol.
 
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja s kopna 
  (Siracusa, 1996.) 
  NN-MU br. 3/06
 
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o Subregionalnom planu intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera
  (Portorož, 2005.) 
  NN-MU br. 7/08
 
 • Protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja
  (Barcelona, 2008.)
  Objavljen je u NN-MU br. 8/12, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 28. veljače 2013., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 2/13.