More - Područna služba za zaštitu mora i priobalja

Jadransko more je relativno plitko i poluzatvoreno more duboko usječeno u europsko tlo ukupne površine od 138.595 km2 od čega 55.349 km² čini ukupnu površinu mora Republike Hrvatske (ukupna površina teritorijalnog mora iznosi 31.479 m2, dok je površina Zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa pod suverenim pravima Republike Hrvatske 23.870 km2).

More i morski okoliš od strateškog su značaja za Republiku Hrvatsku, a cilj njihove zaštite je očuvanje i obnavljanje prirodnih svojstava i morskih ekosustava kako bi se omogućila održiva uporaba morskih resursa na dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Zaštita mora i obalnog  područja obuhvaća poduzimanje aktivnosti za postizanje i/ili održavanje dobrog stanja morskog okoliša i obalnog područja što uključuje:

  • smanjenje onečišćenja odnosno opterećenja u morskom i obalnom okolišu radi sprječavanja negativnih utjecaja ili rizika za ljudsko zdravlje i/ ili zdravlje ekoloških sustava i/ili korištenje mora i obale,
  • očuvanje, unaprjeđenje i ponovno uspostavljanje ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru i na obalnom području.

Područna služba za zaštitu mora i priobalja je smještena u Rijeci. Područna služba obavlja stručne poslove zaštite morskog okoliša i obalnog područja, koordinira praćenje stanja morskog okoliša i kakvoće mora za kupanje, kao i provedbu mjera za poboljšanje stanja morskog okoliša i obalnog područja.