Informacija o objavi Nacrta Plana upravljanja vodnim područjima 2022.-2027.