Okvirna direktiva o morskoj strategiji - Deskriptori


​Kvalitativni deskriptori za utvrđivanje dobrog stanja morskog okoliša:
 
 • (1) Biološka raznolikost održana je. Kvaliteta i pojava staništa te rasprostranjenost i brojnost vrsta u skladu su s prevladavajućim fiziografskim, geografskim i klimatskim uvjetima.
 • (2) Neautohtone vrste unesene ljudskim aktivnostima na takvim su razinama da ne štete ekosustavima.
 • (3) Populacije svih riba, rakova i mekušaca koji se iskorištavaju u komercijalne svrhe unutar su sigurnih bioloških granica, a raspodjela populacije prema dobi i veličini pokazuje da je stok zdrav.
 • (4) Svi elementi morskih prehrambenih mreža, u mjeri u kojoj su poznati, javljaju se u uobičajenoj brojnosti i raznovrsnosti te su na razinama koje mogu osigurati dugoročnu brojnost vrsta i očuvanje njihove pune sposobnosti razmnožavanja.
 • (5) Eutrofikacija koju uzrokuje čovjek smanjena je na najmanju mjeru, posebno njezini štetni učinci, kao što su gubitak biološke raznolikosti, propadanje ekosustava, štetno cvjetanje alga, kao i pomanjkanje kisika u pridnenim vodama.
 • (6) Cjelovitost morskoga dna na razini je koja osigurava da su struktura i funkcije ekosustava zaštićene kao i da posebno bentoski ekosustavi nisu pogođeni štetnim učincima.
 • (7) Trajno mijenjanje hidrografskih uvjeta ne šteti morskim ekosustavima.
 • (8) Koncentracije onečišćujućih tvari na razinama su koje ne uzrokuju učinak onečišćenja.
 • (9) Onečišćujuće tvari u ribi i drugim plodovima mora za ljudsku potrošnju ne prelaze razine utvrđene zakonodavstvom Zajednice ili drugim relevantnim standardima.
 • (10) Svojstva i količine otpadaka u moru ne štete obalnom i morskom okolišu.
 • (11) Unos energije, uključujući podvodnu buku, na razinama je koje ne štete morskom okolišu.

Više o deskriptorima dobrog stanja morskog okoliša