NACIONALNO INOVACIJSKO VIJEĆE (NIV)

Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) je krovno tijelo nacionalnog inovacijskog sustava. Osnovano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske u srpnju 2018. radi sveukupne koordinacije provedbe Strategije pametne specijalizacije te je neovisno tijelo, ovlašteno za donošenje odluka u pogledu potrebnih promjena i revizija S3, dijeljenja informacija i zajedničke evaluacije svih provedbenih instrumenata S3, kao i drugih povezanih instrumenata ili programa koji će dopunjavati financiranje S3 sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i državnog proračuna.  
Članovi NIV su:
- potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske nadležan za gospodarstvo;
- čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove znanosti i obrazovanja;
- čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt;
- čelnik Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.;
- čelnik Upravljačkog tijela za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-.2020.;
- predstavnik Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske;
- predstavnik Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala;
- predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj;
- predstavnik Hrvatske gospodarske komore;
- predstavnik Hrvatske obrtničke komore;
- predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca;
- predstavnik reprezentativnih sindikalnih središnjica (jedan zajednički predstavnik).
Predsjednici/zamjenici predsjednika TIV-ova također su punopravni članovi NIV-a.
NIV-om zajednički supredsjedaju ministar gospodarstva i održivog razvoja i ministar znanosti i obrazovanja, svaki u svom šestomjesečnom razdoblju.
Podršku radu NIV-a daju njegova tri savjetodavna vijeća:
  • Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske;
  • Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala;
  • Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.