Novosti

Informacije o postupcima okolišne dozvole

 • PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., farma Komarnica Ludbreška, Sveti Đurđ, informacija o zahtjevu je objavljena 02. srpnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan, informacija o zahtjevu je objavljena 25. lipnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo, informacija o zahtjevu je objavljena 14. lipnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin, informacija o zahtjevu je objavljena 11. lipnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof, informacija o zahtjevu je objavljena 24. svibnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Univerzal d.o.o., postrojenje za gospodarenje otpadom "Univerzal", Varaždin, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 15. svibnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 8. ožujka 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • BELJE plus d.o.o., Tvornica stočne hrane Darda, Darda, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 27. veljače 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 22. veljače 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
   
 • KOKA peradarsko prehrambena industrija d.o.o., Industrija mesa Koka d.o.o., Varaždin, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 31. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica, informacija o zahtjevu je objavljena 25. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Karlovac, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 17. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d., Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Čakovec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 2. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Tvornica ulja Čepin d.o.o., informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 2. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
   
 • Energija Gradec d.o.o., bioplinsko postrojenje Gradec, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 15. prosinca 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Energija Gradec d.o.o., bioplinsko postrojenje Mitrovac, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 15. prosinca 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača, informacija razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 15. prosinca 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
   
 • Koka d.d., Tvornica stočne hrane Koka d.d., Varaždin, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 23. studenoga 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
   
 • METIS d.d., podružnica Pula, informacija i sadržaj razmatranja uvjeta okolišne dozvole su objavljeni 24. listopada 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
                                                            
                        
                                                                                 

Postupci okolišne dozvole na javnoj raspravi

 • Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 2. srpnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 7. ožujka 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Euro-aluminij d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim putem, Sveta Nedelja, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 31. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 25. siječnja 2024. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Komunalno održavanje d.o.o., odlagalište otpada "Lovornik", Ploče, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 7. kolovoza 2023. godine u kategoriji Postupci u tijeku
 
 • Impol-TLM d.o.o., Šibenik, informacija i netehnički sažetak su objavljeni 4. kolovoza 2023. u kategoriji Postupci u tijeku
        Uvidi u Nacrt rješenja o okolišnoj dozvoli/ o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole                                                  
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek, od 3. srpnja 2024. godine do 1. kolovoza 2024. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/19-45/09, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mzozt.hr
 
 • KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan, od 13. veljače 2024. godine do 13. ožujka 2024. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za farmu 8, KOKA d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/58, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
 
 • KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 9, Gornji Kućan, od 13. veljače 2024. godine do 13. ožujka 2024. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za farmu 9, KOKA d.o.o., poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/57, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
        
 • KOKA d.d., farma 1, Jalkovec, od 28. prosinca 2023. godine do 26. siječnja 2024. godine, Nacrt rješenja objavljen je u kategoriji Postupci u tijeku. Primjedbe na Nacrt rješenja dostavljaju se u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta br. 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt rješenja za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 1, poziv na broj: KLASA: UP/I 351-02/20-45/59, odnosno elektronički na e-mail: pisarnica@mingor.hr
          

                                                                                                       

Izdana rješenja o okolišnim dozvolama/ izmjeni dopuni uvjeta okolišne dozvole

 • Leier-Leitl d.o.o., Turčin, rješenje je objavljeno 25. lipnja 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Holcim Hrvatska d.o.o., Koromačno, rješenje je objavljeno 16. svibnja 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • NFS CINK d.o.o., Dugo Selo, rješenje je objavljeno 13. svibnja 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • BELJE plus d.o.o., Farma Gradec, Općina Gradec, rješenje je objavljeno 25. ožujka 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • Pireko d.o.o., postrojenje za proizvodnju elemenata od ugljičnih i nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje, rješenje je objavljeno 18. ožujka 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., podružnica ZRINJEVAC, kompostana "Prudinec/Jakuševec", Zagreb, rješenje je objavljeno 18. ožujka 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
 
 • EKO KOTOR d.o.o., farma pilića s bioplinskim postrojenjem, Kotoriba, rješenje je objavljeno 8. veljače 2024. godine u kategoriji Okolišne dozvole
                         
                                                   

         
 
Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 • OSILOVAC d.o.o., Bioplinsko postrojenje u Feričancima, rješenje je objavljeno 27. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja
 
 • Brodograđevna industrija Split d.d., informacija o zahtjevu je objavljena 24. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja   
 
 • RS METALI d.d., Ljevaonica Bjelovar, rješenje je objavljeno 14. ožujka 2023. godine u kategoriji Dozvola za rad postrojenja ispod graničnih vrijednosti pokazatelja        
Objavljene Odluke o Zaključcima o NRT-u

 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2749 оd 11. prosinca 2023. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za klaonice te industriju nusproizvoda životinjskog podrijetla i/ili jestivih nusproizvoda klanja, Službeni list Europske unije L 2023/2749 od 18. prosinca 2023. 
  • Ispravak Provedbene odluke Komisije (EU) 2023/2749 оd 11. prosinca 2023. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-i), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za klaonice te industriju nusproizvoda životinjskog podrijetla i/ili jestivih nusproizvoda klanja, Službeni list Europske unije L 2024/90008 od 12. siječnja 2024.
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2110 оd 11. listopada 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) za industriju prerade neobojenih metala u skladu s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, Službeni list Europske unije L 284/69 od 4. studenoga 2022. 
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2427 оd 6. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima), na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, za zajedničke sustave obrade i upravljanja otpadnim plinovima u kemijskom sektoru, Službeni list Europske unije L 325/112 od 12. prosinca 2022. 
 
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/2508 оd 9. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za tekstilnu industriju, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama, Službeni list Europske unije L 325/112 od 20. prosinca 2022.