Okolišne dozvole

PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., farma Komarnica Ludbreška, Sveti Đurđ
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole
  • Dokumentacija za postupak ishođenja okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
    
Komunalno održavanje d.o.o., odlagalište otpada "Lovornik", Ploče
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole
  • Dokumentacija za postupak ishođenja okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., PC INDUSTRIJA MESA, Čakovec
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole - u tijeku
  • Dokumentacija za postupak ishođenja okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
Euro-aluminij d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim putem, Sveta Nedelja
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole - u tijeku
  • Dokumentacija za postupak ishođenja okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Postrojenje za obradu biootpada na području Grada Novske
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., farma svinja Orlovnjak, Orlovnjak
AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN BAJKOVEC, farma brojlera Lopatinec
Bikarac d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom i ploha 2, Šibenik
OPG Ivana Čurila, postrojenje za intezivan uzgoj pilenki, Sveti Đurđ
KTD Mindel d.o.o., odlagalište otpada "Kokojevica", Lumbarda
NOVOKOM d.o.o., Odlagalište otpada "Kurjakana", Novska
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., građevina za skladištenje opasnog otpada, Jastrebarsko
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole - u tijeku
  • Dokumentacija za postupak ishođenja okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
Čistoća d.o.o., odlagalište otpada Karepovac, Split
FANON d.o.o. Tvornica stočne hrane, Peradarska farma za uzgoj pilića, Sveti Đurđ
ARGUMENTUM VITAE d.o.o., Svinjogojska farma Veliki Otok, Legrad
Plamen d.o.o., Požega
WEST d.o.o., Nukleus farma za proizvodnju nazimica Stari Seleš, Antunovac
Postrojenje za obradu otpada fizikalno-kemijskim metodama, bioremedijaciju i kondicioniranje te privremeno skladištenje opasnog otpada na lokaciji Donji Šarampov u Ivanić Gradu, operatera Aeks d.o.o.
Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići"
Bioplinsko postrojenje Orlovnjak snage 1,7 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Općina Antunovac
Cian d.o.o., Građevina za skladištenje otpada u Šibeniku
Mobilno postrojenje za obradu otpada na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada Lemić Brdo kraj Karlovca
ADRIATIC BIODIZEL d.o.o., postrojenje za proizvodnju metilestera biljnog ulja (MEBU) - biodizela, Netretić
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Sisak
Odlagalište otpada 'Pepelane', Našice
MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d., Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Čakovec
LTH Alucast d.o.o., Čakovec
Odlagalište otpada Kraplja u Gunji
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., podružnica ZRINJEVAC, kompostana "Prudinec/Jakuševec", Zagreb
GALOKS-DRAGIJA d.o.o., postrojenje za galvansko pocinčavanje, Vrbovec
CAA d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim postupkom, Sveta Nedelja
Odlagalište za neopasni otpad Deponija fosfogipsa (S-41100), Kutina
Vindon d.o.o., farma za tov purana Brodski Stupnik
Premifab d.o.o., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji
Čateks d.d., Čakovec
Italikacink d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Gospić
Odlagalište otpada Lokva Vidotto
AD PLASTIK d.d., Solin - postrojenje za proizvodnju dijelova za motorna vozila na lokaciji R.J. Zagreb
Kronospan CRO d.o.o. tvornica iverice, Bjelovar
Bioplinsko postrojenje tvrtke Miagro energo d.o.o. u Našicama
SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača
PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac
Koka d.d., Tvornica stočne hrane Koka d.d., Varaždin
METIS d.d., podružnica Kukuljanovo
Odlagalište otpada 'Beljavine', Grad Vrbovec
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica
Farma peradi, Košute 1 i Košute 2, Grad Sinj
Odlagalište otpada 'Vučje brdo - Plano'
Kemokop d.o.o., građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu
Odlagalište otpada 'Bukovina', Čazma
Odlagalište otpada Podum, Grad Otočac
Nujić Marko d.o.o., Peradarska farma Ribnica, Ribnica
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar
Viševica Komp d.o.o. PC Mahično, Karlovac
Energija Gradec d.o.o., bioplinsko postrojenje Gradec
METIS d.d., podružnica Pula
Pireko d.o.o., postrojenje za proizvodnju elemenata od ugljičnih i nehrđajućeg čelika unutar poslovnog kompleksa Pireko d.o.o., Oroslavje
Brodotrogir d.d., Trogir
Agrokoka - Pula d.o.o., farma za uzgoj pilenki Želiski, Općina Barban
MEDITERAN ULAGANJA d.o.o., farma Rovišće
Odlagalište otpada Košambra, Grad Poreč
LUKAČ d.o.o., Farma koka nesilica Lukač, Ivanić Grad
LUKAČ d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Lukač", Ivanić Grad
Odlagalište otpada 'Cere', Labin
Postrojenje za obradu i preradu namijenjeno za proizvodnju hrane iz sirovina biljnog podrijetla s rekonstrukcijom dijela postrojenja, PIK - Vinkovci d.d., Grad Vinkovci
Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 1 snage 1 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Vuka
IND-EKO d.o.o., Rijeka, Pogon Urinj, Kostrena
Bioplinsko postrojenje Mala Branjevina 2 snage 1 MW za obradu otpada anaerobnom razgradnjom, Vuka
VEGO CENTAR d.o.o., farma svinja u tovu Đurđevac, Đurđevac
Odlagalište otpada 'Baćanska', Davor
Odlagalište otpada Cerovka, Grad Sveti Ivan Zelina
Zagrebpetrol d.o.o., postrojenje za skladištenje i oporabu opasnog otpada, Podružnica 1 Grubišno Polje
Odlagalište komunalnog otpada Andrilovec, Dugo Selo
Odlagalište otpada 'Tarno', Ivanić-Grad
Odlagalište otpada 'Griža', Grad Buzet
Postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada INA MAZIVA d.o.o., Zagreb
Odlagalište neopasnog otpada 'Mraclinska Dubrava', Velika Gorica
Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb
Odlagalište otpada Prdavac, Grubišno Polje
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
 • Postupak izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole - u tijeku
  • Dokumentacija za postupak izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
 • Postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole - u tijeku
  • Dokumentacija za postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole
Odlagalište otpada Rakitovac, Grad Gospić
Odlagalište otpada 'Šagulje-Ivik', Grad Nova Gradiška
Ponikve Eko Otok Krk d.o.o., odlagalište otpada Treskavac, Krk
Odlagalište otpada Novi Dvori, Grad Zaprešić
Komunalije Hrgovčići d.o.o. za prijevoz, skladištenje i obradu otpada, Županja
SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA - PRKOS d.o.o., Svinjogojska farma Lipovača, Erdut
Odlagalište otpada 'Lončarica', Grad Osijek
Odlagalište otpada 'Tuk', Grad Orahovica
Odlagalište otpada Crkvište, Grad Pakrac
Odlagalište otpada 'Gorjak', Općina Jesenje
Energija Gradec d.o.o., bioplinsko postrojenje Mitrovac
Odlagalište otpada 'Gubaševo', Grad Zabok
Odlagalište otpada 'Lesičak', Općina Bedekovčina
Odlagalište otpada Donji Picudo, Grad Umag
Centar za sakupljanje, predobradu i skladištenje otpada Karabaš-Solin
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi - 'Farma Jozić uzgoj peradi'
C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok
Odlagalište otpada Medvedov jarek, Grad Klanjec
CE-ZA-R d.o.o., postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu
Univerzal d.o.o., postrojenje za gospodarenje otpadom "Univerzal", Varaždin
BELJE plus d.o.o., Tvornica stočne hrane Darda, Darda
Odlagalište otpada 'Duplja', Grad Novi Vinodolski
Odlagalište otpada Vijuš - Jug, Slavonski Brod
Odlagalište komunalnog otpada Hum na Sutli
Odlagalište otpada Peski, Grad Đurđevac
PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE d.o.o., odlagalište otpada "Piškornica", Koprivnički Ivanec
Gradsko odlagalište otpada u Županji
Wienerberger d.o.o., postrojenje za proizvodnju crijepa u Đakovu, Đakovo
KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Karlovac
Građevina za gospodarenje otpadom Vojnić
Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo
Odlagalište otpada Petrovačka dola, Grad Vukovar
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije 'Kaštijun'
Odlagalište otpada Tugonica
Odlagalište otpada Taborište, Grad Petrinja
Odlagalište otpada 'Dubravica', Grad Metković
Odlagalište otpada Grabovica, Dubrovnik
Odlagalište otpada Vinogradine, Požega
Gradsko odlagalište otpada Beli Manastir
CE-ZA-R - Centar za reciklažu, Grad Zagreb
Odlagalište otpada Virovitica
Odlagalište otpada 'Doline', Grad Bjelovar
Odlagalište otpada Belišće
Odlagalište otpada Doroslov, Grad Donji Miholjac
Odlagalište otpada Radosavci, Grad Slatina
Odlagalište otpada Cerik, Grad Daruvar
Odlagalište otpada Jerovec, Grad Ivanec
Odlagalište otpada Johovača
Odlagalište otpada Ilovac, Grad Karlovac
Odlagalište otpada Ivančino Brdo, Grad Križevci
EKO d.o.o., Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije na lokaciji Biljane Donje, Grad Benkovac
Plinska termoelektrana-toplana Slavonski Brod
EKO KOTOR d.o.o., farma pilića s bioplinskim postrojenjem, Kotoriba
Luneta d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj kokoši nesilica Luneta d.o.o., Sveti Đurđ
VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Bobota, Općina Trpinja
VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Pačetin, Općina Trpinja
Centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica
VUPIK plus d.o.o., Farma za proizvodnju prasadi i tov "Ovčara", Vukovar
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora u Karlovcu
CROATON - tvornica za proizvodnju i oporabu materijala u graditeljstvu
BELJE plus d.o.o., farma svinja Sokolovac, Sokolovac
Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije na lokaciji Lučino Razdolje
Termoelektrana Koprivnički Ivanec na drvnu biomasu
BELJE plus d.o.o., farma svinja Gaj, Općina Draž
BELJE plus d.o.o., farma svinja Haljevo, općina Čeminac
Fassa d.o.o., Tvornica "Brčić Fasa", Obrovac
 • Postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole - u tijeku
  • Dokumenatcija za postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole je objavljena u kategotiji "Postupci u tijeku"
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole
Kepol-terminal d.o.o., Zadar
PLAMA-ORIOLIK d.o.o., postrojenje za proizvodnju i promet namještaja i poliuretanskih masa, Oriovac
Wienerberger Ilovac d.d., Karlovac
Ljevaonica Roč - P.P.C. Buzet d.o.o., Buzet
P.P.C. Buzet d.o.o. (CIMOS) - Tvornica u Buzetu
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi 'Poljo Plodovi' d.o.o., Ivanić-Grad
Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1)
Postrojenje za proizvodnju biogoriva Vitrex d.o.o., Virovitica
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin
Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevec
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica ZGOS, odlagalište otpada "Prudinec/Jakuševec", Zagreb
Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., odlagalište otpada "Goričica", Sisak
Hrvatska industrija šećera d.d., pogon Osijek
Odlagalište otpada 'Totovec'
Odlagalište neopasnog otpada 'Kutina'
DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće
TUP d.d., Dubrovnik
Opeka d.d., Osijek, postrojenje Osijek - proizvodnja keramičkih proizvoda
Messer Croatia Plin d.o.o., pogon Kutina
Marijančanka d.o.o., farma kokoši nesilica, Marijanci
KOKA peradarsko prehrambena industrija d.o.o., Industrija mesa Koka d.o.o., Varaždin
Razvitak d.d., Ilok
Bakrotisak d.d., Garešnica
Opeka d.d., Osijek, pogon Vladislavci
Eurokamen d.o.o., pogon Sarvaš
PERUTNINA PTUJ - Pipo d.o.o., farma pilića "Štefanec", Čakovec
Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica 3. Maj Rijeka
Petrokemija d.d. tvornica gnojiva, Kutina
Termotera d.o.o., postrojenje za proizvodnju opeke, Topunsko
Čeličana ABS Sisak d.o.o.
Leier-Leitl d.o.o., Turčin
Petrinjak, postrojenje za intenzivan uzgoj peradi "Petrinjak", Klenovnik
InterCal Croatia d.o.o., Sirač - Tvornica vapna I
Intercal d.o.o., Sirač - Tvornice vapna II
INA d.d., Rafinerija nafte Rijeka, Kostrena
Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk, Lopatinec, Općina Sveti Juraj na Bregu
LTH Metalni lijev d.o.o., Benkovac
Messer Croatia Plin d.o.o., Acetilenska stanica Viktor Lenac
Eko Međimurje d.d., Čakovec
Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar 'Japa'
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Zagreb
Impol-TLM d.o.o., Šibenik
 • Postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole povezano s promjenama u radu  
  • Dokumentacija za postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole je objavljena u kategoriji "Postupci u tijeku"
 • Postupak ishođenja okolišne dozvole
Calucem d.o.o., Pula
Hartmann d.o.o., Koprivnica
SCOTT BADER d.o.o., postrojenje za proizvodnju umjetnih smola i kemikalija, Zagreb
Postrojenje za proizvodnju keramičkih pločica Keramika Modus d.o.o., Orahovica
ŽITO d.o.o., farma Forkuševci, Općina Viškovci
Postrojenje za proizvodnju biodizela Biotron d.o.o., Ozalj
3. MAJ brodogradilište d.d., Rijeka
Pšenični mlin PIK Vinkovci d.d., Grad Vinkovci
Farma peradi 'Goji-Pile', Stanetinec, Općina Štrigova
Brodograđevna industrija Split d.d., Split
Centar za gospodarenje otpadom BIKARAC - faza 1, Grad Šibenik
INA d.d., Objekti frakcionacije Ivanić Grad
ŽITO d.o.o., farma koka nesilica Vuka, Općina Vuka
VINDON d.o.o., farma za tov purana "Delovi", Općina Virje
Hospira d.o.o., VBP na lokaciji Savski Marof
Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Općina Maruševec
Dukat d.d., postrojenje za preradu mlijeka, Zagreb
DUKAT d.d., Tvornica Sirela, Bjelovar
Farma Dubravica, Općina Dubravica
Tvornica ulja Čepin d.o.o.
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, Totovec
UTP Uljanik tehnički plinovi d.o.o., Pula
Postrojenje za proizvodnju crijepa 'Slavonka' tvrtke Dilj d.o.o., Vinkovci
ŽITO d.o.o., farma Slašćak, Općina Viškovci
Postrojenje za proizvodnju crijepa Dilj d.o.o., Vinkovci - Pogon 1
Holcim Hrvatska d.o.o., Koromačno
Vindon d.o.o., farma purana, Slavonski Kobaš
VINDON d.o.o., farma purana "Zadubravlje", Zadubravlje
Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., farma Trnava, Trnava
KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec
KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 11, Vinica
KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 9, Gornji Kućan
KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 20, Nova Ves
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 19, Vrbanovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 17, Majerje
Farma 14 tvrtke Koka d.d., Varaždin
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 13, Majerje
Hrvatska industrija šećera d.d. - pogon u Županji
Drvenjača d.d., Fužine
Tvornica oplemenjenih folija d.d., Drniš
Termoelektrana Rijeka (TE Rijeka)
Kombinirana termoelektrana (KTE) Jertovec, Općina Konjšćina
Termoelektrana Sisak (TE Sisak)
VINDON d.o.o., farma purana "Banovci", Banovci
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
FERRO-PREIS d.o.o., Ljevaonica sivog lijeva, Čakovec
ŽITO d.o.o., farma Lužani, Općina Oriovac
Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Agrokoka - Pula d.o.o., Valmade
PIK Vrbovec - Mesna industrija d.d., Vrbovec
BELJE plus d.o.o., farma Podlugovi, Popovac
VINDON d.o.o., farma purana "Klokočevik", Klokočevik
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek
Messer Croatia plin d.o.o., Acetilenska stanica Dugi Rat
Cemex Hrvatska d.d. - tvornica cementa "Sveti Juraj", "Sveti Kajo" i "10. kolovoz"
Nexe d.d., postrojenje za proizvodnju cementnog klinkera Našicecement d.d., Našice
INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Sisak, Sisak
ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula
GIRK Kalun d.d., Drniš
Postrojenje za proizvodnju i preradu plastične mase Muraplast d.o.o., Kotoriba
HEP TOPLINARSTVO d.o.o., pogon Osijek
Postrojenje za proizvodnju samoljepivih traka Sipro d.o.o. iz Umaga
Ljevaonica neobojenih metala Metalne industrije Varaždin d.d. iz Varaždina
Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan
Vrana d.o.o., farma koka nesilica Vrana, Grad Biograd na Moru
Samita Komerc d.o.o., farma koka nesilica, Koprivnica
Linde plin d.o.o., Karlovac
Žito d.o.o., farma Velika Branjevina, Općina Čepin
Lipovica d.o.o., Popovača
ŽITO d.o.o., farma Magadenovac, Grad Donji Miholjac
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Čeretinci 1, Općina Čeretinci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci
INA d.d., postrojenje za objekte prerade plina u Molvama
Perfa Bio d.o.o., farma koka nesilica na lokaciji Golubovečka 44, Donja Stubica
ALUFLEXPACK NOVI d.o.o., Pogon Umag
BELJE plus d.o.o., Farma Gradec, Općina Gradec
BELJE plus d.o.o., farma Kozarac, Čeminac
Zagrebačka pivovara d.o.o., Zagreb
NFS CINK d.o.o., Dugo Selo
PIKO d.o.o. za uzgoj i proizvodnju peradi, Farma Piko, Jastrebarsko
HEP-Proizvodnja d.o.o., Elektrana - toplana Zagreb (EL-TO Zagreb)
Pliva Hrvatska d.o.o. na lokaciji Savski Marof
Sojara d.d., Zadar
Slavonija IGM d.o.o., Našice
DIV Grupa d.o.o., postrojenje za proizvodnju vijaka DIV d.o.o. - podružnica Knin
Tvornica stočne hrane d.d., farma Belica, Čakovec
BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 2, Jagodnjak
Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica
BELJE plus d.o.o., farma Brod Pustara 1, Jagodnjak
BELJE plus d.o.o., farma svinja Malo Kneževo, Malo Kneževo
BELJE plus d.o.o., farma Darda 1, Darda
VIRO Tvornica šećera d.d., Virovitica
Eurocable group d.d., općina Jakovlje
GALA d.o.o., postrojenje "GALA" d.o.o. za proizvodnju konzumnih jaja, Bjelovar
Heineken Hrvatska d.o.o.
Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojeće TE Plomin 1 u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta
ADRIACINK d.o.o., postrojenje za vruće cinčanje, Split