Postupci u tijeku

PERUTNINA PTUJ-PIPO d.o.o., farma Komarnica Ludbreška, Sveti Đurđ
Rockwool Adriatic d.o.o., Potpićan
Univerzal d.o.o., odlagalište otpada "Vitika", Đakovo
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE Plomin 2, Plomin
Knauf Insulation d.o.o., Novi Marof
Univerzal d.o.o., postrojenje za gospodarenje otpadom "Univerzal", Varaždin
PPK karlovačka mesna industrija d.d., Karlovac
BELJE plus d.o.o., Tvornica stočne hrane Darda, Darda
Prehrambena industrija Vindija d.d., Varaždin
KOKA peradarsko prehrambena industrija d.o.o., Industrija mesa Koka d.o.o., Varaždin
KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 12, Vinica
KIM Mljekara Karlovac d.o.o., Karlovac
MESNA INDUSTRIJA VAJDA d.d., Postrojenje za proizvodnju proizvoda od mesa, Čakovec
Tvornica ulja Čepin d.o.o.
SANO - suvremena hranidba životinja d.o.o., Popovača
Energija Gradec d.o.o., bioplinsko postrojenje Mitrovac
Energija Gradec d.o.o., bioplinsko postrojenje Gradec
Koka d.d., Tvornica stočne hrane Koka d.d., Varaždin
METIS d.d., podružnica Pula
InterCal Croatia d.o.o., Sirač - Tvornica vapna I
CE-ZA-R - Centar za reciklažu, Grad Zagreb
Komunalno održavanje d.o.o., odlagalište otpada "Lovornik", Ploče
Impol-TLM d.o.o., Šibenik
Komunalije Hrgovčići d.o.o. za prijevoz, skladištenje i obradu otpada, Županja
VUPIK plus d.o.o., Farma za proizvodnju prasadi i tov "Ovčara", Vukovar
VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Pačetin, Općina Trpinja
VUPIK plus d.o.o., Farma za tov svinja Bobota, Općina Trpinja
PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o., PC INDUSTRIJA MESA, Čakovec
Euro-aluminij d.o.o., postrojenje za površinsku zaštitu aluminija elektrolitskim putem, Sveta Nedelja
Premifab d.o.o., postrojenje za skladištenje i obradu opasnog otpada u Svetoj Nedelji
Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., odlagalište otpada "Goričica", Sisak
Dezinsekcija d.o.o., postrojenje za privremeno skladištenje opasnog otpada "Ekološki centar Šoići"
STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., postrojenje za obradu opasnog otpada Moslavačka Gračenica
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Čeretinci 1, Općina Čeretinci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 2, Općina Andrijaševci
PIK-VINKOVCI plus d.o.o., Farma Andrijaševci 1, Općina Andrijaševci
Kemokop d.o.o., građevina za gospodarenje otpadom u Dugom Selu
METIS d.d., podružnica Kukuljanovo
DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Belišće
CE-ZA-R d.o.o., postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada u Varaždinu
Vetropack Straža d.d., Hum na Sutli
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 21, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 20, Nova Ves
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 19, Vrbanovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 18, Totovec
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 17, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 13, Majerje
KOKA d.d., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 11, Vinica
KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 9, Gornji Kućan
BIODIZEL VUKOVAR d.o.o., postrojenje za proizvodnju metil estera biljnog ulja - biodizela Biodizel Vukovar d.o.o., Vukovar
C.I.A.K. d.o.o., Centar za reciklažu akumulatora i baterija C.I.A.K. d.o.o., Zabok
Drvenjača d.d., Fužine
KOKA d.o.o., postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Farma 8, Gornji Kućan
KOKA d.d., Farma 1, Jalkovec
GIRK Kalun d.d., Drniš
INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Sisak, Sisak
C.I.A.K. d.o.o. - Građevina za gospodarenje otpadom u Zaboku
Hartmann d.o.o., Koprivnica
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o., građevina za skladištenje opasnog otpada, Jastrebarsko
Fassa d.o.o., Tvornica "Brčić Fasa", Obrovac
Gradska toplana d.o.o., Karlovac
Postrojenje za proizvodnju oplemenjenih folija Omial Novi d.o.o., Omiš
Ekoplus d.o.o., Županijski centar za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije "Marišćina"
HEP-Proizvodnja d.o.o., TE-TO Osijek