NPOO 2021.-2026.

MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Glavni cilj Mehanizma za oporavak i otpornost je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. U skladu sa specifičnim hrvatskim potrebama, Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) (NPOO) sastoji se od pet komponenti: Gospodarstvo, Javna uprava, pravosuđe i državna imovina, Obrazovanje, znanost i istraživanje, Tržište rada i socijalna zaštita, Zdravstvo i jedne inicijative: Obnova zgrada.

Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru NPOO-a, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno je za provedbu komponente Gospodarstvo, podkomponente C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, reformske mjeru C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva  te sljedećih investicija:
  • C1.3. R1-I1 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda
  • C1.3. R1-I2 Program razvoja javne vodoopskrbe
  • C1.3. R1-I3 Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama
 
Svi relevantni dokumenti mogu se naći na sljedećoj poveznici: https://planoporavka.gov.hr/dokumenti-113/113.