Namjerno uvođenje GMO-a u okoliš

Uporaba genetski modificiranih organizama (GMO-a) obuhvaća nekoliko različitih načina njihovog korištenja. To su ograničena uporaba GMO-a u zatvorenim sustavima/laboratorijima gdje se između ostalog koriste i GM mikroorganizmi, uporaba GMO-a za hranu, hranu za životinje i preradu te namjerno uvođenje GMO-a u okoliš. Uvođenje GMO-a u okoliš može se odnositi na uvođenje GMO-a u okoliš u eksperimentalne svrhe (uspostava pokusnih polja) ili na uzgoj i kultivaciju GMO-a na većim površinama (npr. kultivacija genetski modificiranog kukuruza ili krumpira, sadnja genetski modificiranog cvijeća u hortikulturi, uvođenje u prirodu genetski modificiranih riba ili komaraca).

Ministarstvo je odgovorno za namjerno uvođenje GMO-a u okoliš u eksperimentalne svrhe, odnosno za postupke izdavanja dopuštenja i koordinaciju aktivnosti koje slijede po zaprimanju takvih zahtjeva. U takvim slučajevima, Ministarstvo postupa u skladu s odredbama Zakona o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, broj 126/2019  i posebnih propisa donesenih temeljem tog Zakona te donosi odluke na temelju stručnog mišljenja Odbora za procjenu učinaka uvođenja GMO-a u okoliš, mišljenja ostalih tijela državne uprave i šire javnosti, uzimajući pri tome u obzir načelo predostrožnosti.
 

Propisi:

  • Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 126/2019)

Provedbeni propisi koji uređuju pitanje namjernog uvođenja GMO-a u okoliš:

  • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 50/2020)
  • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 50/2020)