Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je drugo središnje tijelo državne uprave ili jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave

       
 • V. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije
  • Nadležno tijelo: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije
  • https://kckzz.hr/hr/
               
 • Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2022.-2027. godine
 
 • Plan razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine
  • Nadležno tijelo: Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije
  • https://kckzz.hr/
 
 • V. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
 
 • IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
                   
 • Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.