Postupci strateške procjene, nadležno tijelo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja