EU Projekt MARLESS

Slika /Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/More_ostalo/MARLESS_LOGO_cmyk_erdf.jpg

12. lipnja 2023 u Puli se održava radionica "Regional Workshop on Planning Tool"

 

u sklopu projekta MARLESS, program Interreg V-A Italija - Hrvatska CBC Strategic Project, Za sve zainteresirane omogućeno je online sudjelovanje.

 
Glavni cilj radionice je predstaviti Prekogranični plan upravljanja morskim otpadom, kao pravno neobvezujući i praktičan dokument, kao i raspraviti među hrvatskim i talijanskim partnerima potrebe i načine provođenja zakonskih akata Europske Unije i Barcelonske konvencije, što uključuje nužnost zajedničkog razumijevanja tehničkih potreba, znanstvenih spoznaja i socio-ekonomskog utjecaja morskog otpada u području Jadranskog mora.
 
Rok za prijavu za sudjelovanje je do petka 9. lipnja, prijava je moguća putem LINKA ZA REGISTRACIJU 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
We are pleased to invite you to Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme Strategic Project MARLESS event entitled

“Regional Workshop on Planning Tool“ which will be held on 12th June 2023 in Pula, Croatia,

It will also be possible to participate online.

 
The main goal of the workshop is to present and discuss the Cross-boundary Marine litter management plan, as a non-legally binding and practical document with the aim to share understanding among the partners (IT and HR) on how the EU and Barcelona Convention legal requirements should be implemented. This includes the necessity of a common understanding of technical needs, scientific knowledge, and the socioeconomic impact of marine litter in the sub-region of the Adriatic Sea.
 
Registration deadline is 9th of June,
on this registration link: MARLESS REGIONAL WORKSHOP 

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s hrvatskim institucijama (Razvojna agencija Dubrovačko neretvanske županije - DUNEA, Sveučilište u Dubrovniku – UNIDU,  Istarska županija, Centar za istraživanje mora Ruđer Bošković, Rovinj i Energetska agencija Istarske županije – IRENA) te talijanskim partnerskim institucijama, sudjeluje u EU projektu MARLESS (Marine Litter cross-border awerness and inovation actions, odnosno Prekograničnim aktivnostima podizanja razine svijesti i inovativnih akcija u rješavanju problematike morskog otpada).

Više o projektu na linku.

Projekt se provodi u okviru CBC Programa „2014-2020. Interreg V-A, Italija – Hrvatska“, a sufinancira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Započeo je 1. lipnja 2020. i trajati će do 31. prosinca 2022. godine.

Cilj mu je provesti zajedničke aktivnosti u borbi protiv morskog otpada, uključujući monitoring, sprječavanje nastanka, uklanjanje i smanjivanje morskog otpada uz podizanje svijesti javnosti o toj problematici. Predložiti će se inovativne i eksperimentalne aktivnosti u vezi s obradom plastičnog otpada na bazi „cirkularne ekonomije“.

Radni paket 5 (WP5) za čiju je provedbu odgovorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podrazumijeva izradu prekograničnog, talijansko–hrvatskog Plana upravljanja morskim otpadom s ciljem zajedničkog razumijevanje obveza proizašlih iz EU aquisa i Barcelonske konvencije. Zajednički će se utvrditi tehničke potrebe, znanstvena postignuća te gospodarsko-socijalni učinci koje morski otpad ima u Jadranskoj podregiji, s ciljem daljnjeg koordiniranog postupanja u vezi s njim.

------------------------------------------------

Croatian Ministry of Economy and Sustainable Development in cooperation with domestic institutions (Dubrovnik-Neretva County Development Agency-DUNEA, University of Dubrovnik - UNIDU, the County of Istria, Center for Marine Research “Ruđer Bošković” from Rovinj and Istria County Energy Agency-IRENA), together with Italian partner institutions, participates in the EU Project MARLESS (Marine Litter /ML/ cross-border awerness and innovation actions and cross-border activities to raise awareness and innovative actions in solving the problem of ML). More about it: https://www.italy-croatia.eu/web/marless     
 
The project has been implemented by the CBC Programme "2014-2020 Interreg V-A, Italy-Croatia" and is co-financed by the ERDF - European Regional Development Fund. Project started on June 1, 2020 and will be finished on December 31, 2022.

It aims to carry out joint activities in the fight against ML, including monitoring, prevention, disposal and mitigation of ML while raising public awareness of the issue. Innovative and experimental activities related to the treatment of plastic waste based on the "circular economy" is going to be proposed.

Ministry of Economy and Sustainable Development is responsible for the implementation of the Work Package 5 (WP5), which involves the development of a cross-border, Italian-Croatian Marine Litter Management Plan with the aim of a common understanding of the obligations arising from the EU acquis and the Barcelona Convention. The technical needs, scientific achievements, economic and social effects of ML in the Adriatic sub-region will be defined, and supported by a view to further coordinated actions.