HarmoNIA

Slika /Uprava_vodnoga_gospodarstva_i_zast_mora/More_ostalo/logo-harmonia-600px.png
Uzimajući u obzir vrijednost i značaj morskog okoliša za obalne države na području Jadranskog i Jonskog mora kao i činjenicu da se navedeno područje intenzivno iskorištava zbog čega postoji stalni pritisak od strane ljudskih aktivnosti na morski ekosustav kojeg je potrebno održati u ravnoteži kako bi se zadovoljile potrebe za održivim iskorištavanjem postojećih resursa, u okviru Interreg ADRION Programa EU, u veljači 2018. pokrenut je projekt „HarmoNIA“ („Usklađivanje i umrežavanje za procjenu onečišćavala u  Jadranskom i Jonskom moru“ engl. „Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ioniam and Adriatic Seas“) koji je trajao do listopada 2020. godine.

Osnovni ciljevi projekta bili su usmjereni k usklađivanju implementacije Okvirne direktive o morskoj strategiji, olakšavanju pristupa i korištenju podataka o morskom okolišu te procjeni rizika od širenja onečišćavala s pomorskih objekata (odobalnih platformi i u slučaju pomorskih nesreća). Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sudjelovalo je u projektu kao pridruženi partner dajući podršku hrvatskim partnerskim institucijama: Institutu za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i Institutu Ruđer Bošković iz Zagreba. Pored hrvatskih institucija, u projektu su sudjelovale i partnerske institucije iz Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije.

Osnovni rezultati projekta „HarmoNIA“ uključuju:

-set smjernica za  usklađivanje metodologije praćenja onečišćivala, kontrolu kvalitete podataka, procjenu utjecaja na okoliš odobalnih aktivnosti te postupaka razgradnje odobalnih instalacija (https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-methodological-proposals )

-alate za pretraživanje i pristup: podacima/informacijama potrebnim za procjenu stanja morskog okoliša (HarmoNIA dana portal - http://harmonia.maris2.nl/search)  te  georeferenciranim informacijama o prirodnim resursima, antropogenim pritiscima te osjetljivosti obalnih područja s ciljem procjene rizika širenja uljnih onečišćenja kod havarija/nesreća na pomorskim objektima (HarmoNIA  Geo Portal on Vulnerability of costal areas -  http://jadran.izor.hr/harmonia/ )

Rezultati projekta također uključuju strategije i planove za daljnje aktivnosti i suradnju po pitanju navedenih tema (https://harmonia.adrioninterreg.eu/library/harmonia-outputs ) te su sve zainteresirane institucije pozvane da se pridruže Prekograničnoj mreži institucija ( https://harmonia.adrioninterreg.eu/news/join-harmonia-transnational-network ) s ciljem razmjene informacija, znanja i iskustva  kako bi se unaprijedilo upravljanje okolišnim  podacima i njihova vizualizacija za pravovremeno i informirano donošenje odluka. Na taj način moto projekta „HarmoNIA“ „From good dana to good decisions: knowledge sharing for  harmonized solutions on contamination issues in the ADRION seas. From monitoring to risk assessment“ nastavlja živjeti u kroz buduću suradnju zemalja i institucija u jadransko-jonskom području.

Više informacija o projektu i njegovim rezultatima dostupno je na web stranici projekta https://harmonia.adrioninterreg.eu/