Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave stvara institucionalni okvir za unutarnje tržište Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora. Zato horizontalno koordinira implementaciju zakonodavstva i javnih politika Europske unije kao što su pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja roba, zaštita potrošača, javna nabavatrgovina, strana predstavništva i posredovanje u prometu nekretnina, dozvole za oružje i digitalno gospodarstvo.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave potiče međuresornu provedbu strateškog i reformskog okvira Europske unije unutar kojega je liberalizacija tržišta usluga. Također, Uprava koordinira Centar unutarnjeg tržišta EU koji na jednom mjestu objedinjava sve kontaktne točke i institucionalne alate EU-a za podršku lakšem pristupu europskom tržištu. 

Uprava predlaže mjere razvoja politike zaštite potrošača te aktivno provodi aktivnosti podizanja javne svijesti o zaštiti prava potrošača i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača i rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača. Koordinacija rada tijela za alternativno rješavanje sporova te usklađivanje poslova vezanih uz rad nacionalnoga Europskoga potrošačkog centra ključan su dio aktivnosti pri provedbi međusektorske suradnje svih dionika u provedbi politike zaštite potrošača.

Uprava predlaže i provodi javne politike za unapređenje europskog digitalnog tržišta i novog okvira za digitalne usluge, internetske platforme, e-trgovinu i e-poslovanje.

Uprava provodi mjere razvoja sustava javne nabave, daje mišljenja o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti te prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira uočene nepravilnosti radi poduzimanja mjera za pravilnu i ujednačenu primjenu regulatornog okvira.

Uprava obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unapređenjem zakonodavnog okvira za trgovinu i tržište, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu u svrhu uklanjanja administrativnih prepreka za obavljanje trgovine.

Uprava obavlja poslove vezane uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava. 

 

BRANKA AUGUSTINOVIĆ
p.o. ravnateljica Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

Kontakt: Vjekoslav Gačar, vjekoslav.gacar@mingo.hr +38516106304

OSTALI KONTAKTI UPRAVE