Javne ustanove nacionalnih parkova

Nacionalni park Brijuni

Brionska 10
52212 Fažana
Tel.: 052 525 888
E-mail: brijuni@np-brijuni.hr
Website: www.np-brijuni.hr

Nacionalni park Kornati

Butina 2
22243 Murter
Tel.: 022 435 740
E-mail: kornati@np-kornati.hr
Website: www.np-kornati.hr

Nacionalni park Krka

Trg Ivana Pavla II br. 5
22000 Šibenik
Tel.: 022 201 777
Fax: 022 336 836
E-mail: info@npk.hr
Website: www.np-krka.hr

Nacionalni park Mljet

Pristanište 2
20226 Goveđari
Tel.: 020 744 041
Fax: 020 744 043
E-mail: np-mljet@np-mljet.hr
Website: www.np-mljet.hr

Nacionalni park Paklenica

Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: 023 369 155
Fax: 023 359 133
E-mail: np-paklenica@paklenica.hr
Website: www.np-paklenica.hr

Nacionalni park Plitvička jezera

Josipa Jovića 19
53231 Plitvička jezera
Tel.:  053 751 014
Fax:  053 751 013
E-mail:  info@np-plitvicka-jezera.hr
Website:  www.np-plitvicka-jezera.hr

Nacionalni park Risnjak

Bijela Vodica 48
51317 Crni Lug
Tel.: 051 836 133
Fax: 051 836 116
E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr
Website: www.np-risnjak.hr

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Krasno 96
53274 Krasno
Tel.: 053 665 380
Fax: 053 665 390
E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr
Website: www.np-sjeverni-velebit.hr