Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima općina i gradova

Baraćeve špilje

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području općine Rakovica
Nova Kršlja bb
47245 Rakovica
Tel.: 047 782 113
E-mail: info@baraceve-spilje.hr
Website: www.baraceve-spilje.hr

Kamenjak

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin Kamenjak
Selo 120, Premantura
52100 Premantura
Tel.: 052 575 283
E-mail: info@kamenjak.hr
Website: www.kamenjak.hr

Lokrum

Javna ustanova Rezervat Lokrum
Od Bosanke 4
20000 Dubrovnik
Tel.: 020 311 739
Fax: 020 427 242
E-mail: info@lokrum.hr
Website: www.lokrum.hr

Marjan

Javna ustanova za upravljanje Park šumom "Marjan"
Cattanijin put 2
21000 Split
Tel.: 021 384 066
E-mail: ravnatelj@marjan-parksuma.hr
Website: www.marjan-parksuma.hr

Pećinski park Grabovača

Javna ustanova za upravljanje geomorfološkim spomenicima prirode "Pećinski park Grabovača"
Trg popa Marka Mesića 2
53202 Perušić
Tel.: 053 679 233
E-mail: info.grabovaca@gmail.com
Website: www.pp-grabovaca.hr