Upisnik zaštićenih područja

Upisnik zaštićenih područja sadrži podatke iz akata o proglašenju svih zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj koja su zaštićena sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Upisnik vodi Ministarstvo, a podaci su javni.

Prema podacima iz Upisnika na dan 12. rujna 2022., površina zaštićenih područja iznosi 817.383,34 ha što čini 13,37% kopna i 1,93% mora RH. Ukupno je zaštićeno 408 područja u različitim kategorijama zaštite: strogi rezervat (2), nacionalni park (8), posebni rezervat (80), park prirode (11), regionalni park (2), spomenik prirode (78), značajni krajobraz (79), park-šuma (27) i spomenik parkovne arhitekture (120).
 

Detaljni podaci o zaštićenim područjima iz upisnika, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem web portala bioportal