Švicarsko-hrvatski program suradnje

Između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske potpisan je 30. lipnja 2015. godine Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije; potvrđen Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije („Narodne novine-Međunarodni ugovori“, broj 6/16), koji je stupio na snagu 9. siječnja 2017. godine.
 
Švicarsko-hrvatski program suradnje ima dva glavna cilja: doprinijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti između Republike Hrvatske i naprednijih zemalja u proširenoj Europskoj uniji i/ili doprinijeti smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar Hrvatske. U tu svrhu Švicarska Republici Hrvatskoj daruje nepovratni doprinos u iznosu od 45 milijuna CHF za financiranje nacionalnih projekata.
 
Švicarsko-hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koje na direktan način omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske, između ostalog, i kroz projekte unaprjeđenja vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje, kao i pročišćavanja otpadnih voda. Vrijednost ovih projekata ograničena je na 21,5 milijuna CHF.
 
Temeljem potpisanog Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje pristupilo se izradi Studije izvodljivosti u okviru projekta „Instrument za pripremu projekta“ za područje Gorskog kotara na temelju koje su prihvatljivima za financiranje Odlukom SECO-a (švicarsko Državno tajništvo za gospodarstvo) iz ožujka 2017. godine odobrene tri aglomeracije – Delnice, Fužine i Brod Moravice.
 
U ožujku 2018. godine, između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (tada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i Hrvatskih voda potpisana su tri Ugovora o provedbi projekata za sustav vodoopskrbe i odvodnje na području Gorskog kotara koji se financiraju iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje:
  • Vodoopskrba i odvodnja Grada Delnice (ukupan proračun Projekta: 11.317.194,00 CHF, od čega švicarski doprinos: 9.619.614,65 CHF),
  • Vodoopskrba i odvodnja Općine Fužine (ukupan proračun Projekta: 8.591.912,00 CHF, od čega švicarski doprinos: 7.303.125,35 CHF) i
  • Vodoopskrba i odvodnja Općine Brod Moravice (ukupan proračun Projekta: 5.395.214,00 CHF, od čega švicarski doprinos: 3.675.459,05 CHF).
 
Dodijeljena sredstva će se koristiti za financiranje najviše 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Hrvatsko financiranje iznosi minimalno 15% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.
 
Cilj Projekata je unaprjeđenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda kao i vodoopskrbne infrastrukture u gradu Delnice i općinama Fužine i Brod Moravice na području Gorskog kotara, čime će se pridonijeti zaštiti podzemnih i površinskih voda dunavskoga i jadranskoga sliva i održivom gospodarskom razvoju jer će se osigurati bolji i pouzdaniji pristup javnim komunalnim uslugama krajnjim korisnicima u navedenom gradu i općinama.
 
U provedbi aktivnosti u okviru Projekta, sukladno svojim Ugovorom definiranim ulogama i odgovornostima, sudjeluju: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je ovlašteno da djeluje kao Nacionalna koordinacijska jedinica, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo te Hrvatske vode kao Izvršna agencija (provedbeno tijelo).
Razdoblje provedbe projekata: 2017. - 2023.