Električna energija

 

Zakoni      
Uredbe 

 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu
  Narodne novine 7/2018
 
 • Uredba o mjesečnom iznosu naknada za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknada i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb
  Narodne novine 140/15
 
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
  Narodne novine95/15
 
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  Narodne novine 57/20  
 
 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
  Narodne novine  84/1320/14, 108/15, 55/19
 
 • Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenim proizvođačima kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
  Narodne novine 119/19
 
 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  Narodne novine 116/18, 60/20
 
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  Narodne novine 57/20

 Pravilnici  
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenje registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje enrgetske djelatnosti
  Narodne novine 66/18 
 
 • Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
  Narodne novine 5/20
 
 • Pravilnik o Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
  Narodne novine 87/19

 Pravila  
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije
  Narodne novine 107/19, 36/20
 
 • Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HOPS,10/2016)
 
 • Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energij
  HROTE 12.7.19.
 
 • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja
  HEP-ODS 12/20
 
 • Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije
  HERA 2/17
 
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  HOPS 11/19
   
 • Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu
  HEP 4/18)
   
 • ​Pravila za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača
  HEP - ODS, 10/16)
 
 • ​​Mrežna pravila distribucijskog sustava
  Narodne novine  74/18, 52/20
 
 • Mrežna pravila prijenosnog sustava
  Narodne novine 67/17,  128/20
   
 • Pravila vođenja EKO bilančne grupe
  HROTE 12/18
   
 • Metodologije
 
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  Narodne novine 133/14, 127/19
   
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga
  HOPS 9/20
 
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  Narodne novine 104/15
   
 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
  Narodne novine 71/16112/16
 
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
  Narodne novine 85/15
 
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 20/19

Odluke

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 98/20, 24/21-stupa na snagu 1.travnja 2021.
 
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu distribuciju električnom energijom
  Narodne novine 112/18
 
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  Narodne novine 112/18
 
 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  Narodne novine 34/15
 
 • Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  Narodne novine 137/14
 
 • Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  Narodne novine 84/13101/1372/15
 
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  Narodne novine 94/0738/12
 
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  Narodne novine 87/1757/20
 
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 52/06

Opći uvjeti i cijenik  

 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  Narodne novine 85/15,49/20,104/20