Naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

Zakoni 
 
 • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine 52/1852/19, ,30/21
 
 • Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike 
       Narodne novine 14/1473/17 i 84/21
 
 • Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine  78/1550/20


 Uredbe
 
 • Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
  Narodne novine 74/17, 14/21
   
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
  Narodne novine 25/2043/23


 Pravilnici
 
 • Pravilnik o rezervama
  Narodne novine,95/1887/22
   
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
  Narodne novine,87/22
   
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
  Narodne novine, 95/18 101/22
   
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom-rudarstvu 
  Narodne novine,  95/1887/22
 
 • Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
  Narodne novine, 95/18  87/22
 
 • Pravilnik o registrima u naftnom-rudarstvu
        Narodne novine, 42/23
 
 • Pravilnik o pristupu sobi s podacima i korištenju podataka
        Narodne novine, 52/23
 
 • Pravilnik o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
        Narodne novine, 51/21