Obnovljivi izvori energije i visokoučinkovita kogeneracija

Zakoni

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  Narodne novine 100/15111/18
 
Uredbe
 
 • Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  Narodne novine 57/20

   

 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 87/17
 
 • Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište
  Narodne novine 116/18
 
 • Uredba o poticanju proizvodnje električne energije i z obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
  Narodne novine 116/18, 60/20
 
 • Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  Narodne novine 57/20

Pravilnici

 
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  Narodne novine 88/12

   

 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  Narodne novine 132/1381/1493/1424/1599/15110/15
 
 • Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti
  Narodne novine 41/19
 
 • Pravilnik o sustavu za praćenje , mjerenje i verifikaciju uštede energije
  Narodne novine 33/20

Odluke
 
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
  Narodne novine 87/17