Temeljni propisi iz područja energetike

                 
  • Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
    Narodne novine 52/18
 
  • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
    Narodne novine 57/18