Nafta i naftni derivati


Zakoni
 


 • Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
  Narodne novine 120/16

Pravilnici 
 
 • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
  Narodne novine43/16, 116/19
 
 • Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
  Narodne novine 132/1416/15, 127/19

 Planovi

 
 • Plan osiguranja dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata , organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda
  Narodne novine 149/09

 • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata
  Narodne novine 111/12