Toplinska energija


 

Zakoni


Uredbe
 

 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 1/14

 • Uredba o dopuni zakona o tržištu toplinske energije
  Narodne novine 76/18


Pravilnici
 

 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
  Narodne novine 99/1427/15124/15
 
 • Pravilnik o izradi analize troškova i koristi
  Narodne novine 110/19

 • Pravilnik o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja
  Narodne novine 5/20


Pravila
 

 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 35/14


Metodologije
 

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
  Narodne novine 56/14

 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
  Narodne novine 56/14
 
 • Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
  Narodne novine 42/16


Odluke
 

 • Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije
  Narodne novine 153/13

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/14

 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
  Narodne novine 105/14
 


Opći uvjeti

 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom
  Narodne novine 35/14

 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
  Narodne novine 35/14129/15