Klimatska neutralnost

Europsko vijeće postavilo je kao jedan od četiri glavna prioriteta Strateškog programa za razdoblje 2019. – 2024. izgradnju klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Europe te je u svojim zaključcima od 12. prosinca 2019., podržao postizanje klimatski neutralne EU do 2050. u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma a s obzirom na najnovije dostupne znanstvene spoznaje i potrebu za jačanjem globalnog djelovanja u području klime. Također je prepoznalo potrebu za da sve relevantno zakonodavstvo i politike EU-a moraju biti u skladu s postizanjem klimatske neutralnosti.
 
Europski zeleni plan koji je predstavljen 11. prosinca 2019. godine između ostalih brojnih inicijativa Europske komisije je najavio donošenje Europskog propisa o klimi.
 
Europska komisija je 17. rujna 2020. godine objavila Komunikaciju i dubinsku analizu utjecaja povećanja cilja na razini EU-a od 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu, te je taj cilj ugradila u novi prijedlog EU Uredbe o klimi. Sve države članice EU-a vode konzultacije sa stručnjacima kako bi se raspravilo o ovoj velikoj i zahtjevnoj klimatskoj ambiciji te kako bi sagledali učinke na svoje nacionalne ekonomije.
 
Ministarstvo kao nadležno za klimatsku politiku provodi široke konzultacije u svrhu rasprave o:
  1. Prijedlogu klimatske ambicije EU-a i povećanju cilja o smanjenju emisije stakleničkih plinova na 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990. godine
  2. Scenariju za Hrvatsku za postizanje većih smanjenja emisija do 2030 godine i klimatske neutralnosti do 2050. godine za energetski sektor
  3. Scenariju za Hrvatsku za postizanje klimatske neutralnost u Hrvatskoj do 2050. godine za neenergetski sektor.
  4.  
Upitnik za klimatsku neutralnost otvoren je do 11. listopada 2020. godine i dostupan je ovdje.

Zapis videokonferencije s temom klimatske neutralnosti, održane 5.10.2020. pregledajte ovdje.

Pitanja i odgovore s videokonferencije možete pogledati ovdje.


Prezentacije sa sastanaka resora (13 i 18 svibnja 2021) rasprava o aktivnostima za postizanje klimatskih ciljeva.
 
Klimatski Neutralni Scenarij Republike Hrvatske za: