Eko-oznake

Eko-oznake označavaju proizvode i usluge koje poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa. Eko-oznake su važan instrument u promicanju politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.

Eko-oznake su putokaz potrošačima; „dobro za okoliš dobro za mene“ da se radi o kvalitetnim proizvodima i da se potrošači mogu na njih osloniti: putokaz potrošačima
Proizvodi i usluge koje nose eko-oznake važne su i u postupcima javne nabave kroz koju se javna sredstva mogu usmjeriti na kupovinu zelenih proizvoda i uslugama i onih, a eko-oznake služe kao dokaz da se radi o stvarno zelenim proizvodima i uslugama - Zelena javna nabava

Na tržištu je puno različitih eko-oznaka među kojima su i samodeklaracije da je nešto eko i zeleno. Stoga je važno biti informiran koje su eko-oznake pouzdane. 
Ministarstvo je nadležno za dvije takve eko-oznake:

  • Prijatelj okoliša - nacionalni znak zaštite okoliša
  • EU Ecolabel - zajednički znak zaštite okoliša Europske unije

Karakteristika ovih eko-oznaka je da nisu namijenjene svim već samo najboljim proizvodima i uslugama. Jer su  mjerila na temelju kojih se ocjenjuju proizvodi i usluge postavljena tako da svega 20-30 % proizvoda na tržištu može udovoljiti tim zahtjevima, koji su stroži od zakonskog minimuma.
Obje ove eko-oznake spadaju u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema definiciji međunarodne norme za klasifikaciju ekoloških oznaka EN ISO 14024:2000 (hrvatska norma, HRN EN ISO 14024:2008 - Označivanje povezano s okolišem tipa I). Tip I eko-oznake su dobrovoljne, obuhvaćaju različita okolišna mjerila kroz životni ciklus proizvoda ili usluga i što je najvažnije, imaju neovisan sustav kvalificirane procjene/verifikacije od treće strane.

Samo eko-oznake Tipa I mogu biti uključene u Svjetsku mrežu eko-oznaka (Global Ecolebelling Network) koja pomaže u komunikaciji prema potrošačima i poslovnom sektoru na globalnoj razini.

Proizvodi kojima je Ministarstvo dodijelilo eko-oznaku EU Ecolabel i Prijatelj okoliša:
poveznica 

ECAT je baza EU-a o proizvodima koji nose eko-oznaku EU Ecolabel:
poveznica 

Facebook stranica za EU Ecolabel Hrvatska:
poveznica