Konferencija o Budućnosti Europe - tranzicija Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

Slika /klimatske_aktivnosti/odrzivi_razvoj/eu_futur/emas2.png
Uprava za klimatske aktivnosti je u razdoblju od 20. rujna do 11. listopada 2021. godine održala osam panel rasprava kako bi se čula razmišljanja različitih ciljnih skupina o njihovom pogledu na izazove i mogućnosti za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti. Klimatska ambicija EU-a, koju dijeli i Hrvatska, utjecat će na sve segmente društva te se želi uspostaviti dijalog u društvu kako bi ono bilo svjesno promjena, koje treba poduzeti uz postizanje širokog konsenzusa svih dijelova društva. 

Rezultati panel rasprava su oblikovani u Zaključke i preporuke te su uzeti u obzir rezultati anketa, koje su prethodno provedene zasebno za svaku ciljanu skupinu.

Zaključci i preporuke panel rasprava:
·         Panel poslovni sektor o klimatskoj neutralnosti
·         Panel donositelji odluka o klimatskoj neutralnosti
·         Panel znanstvenici o klimatskoj neutralnosti
·         Panel mediji o klimatskoj neutralnosti
·         Panel obrazovanje o klimatskoj neutralnosti
·         Panel sindikati o klimatskoj neutralnosti
·         Panel civilno društvo o klimatskoj neutralnosti
·         Panel mladi o klimatskoj neutralnosti

Na Završnoj konferenciji 27. listopada 2021. predstavnici svakog od Panela predstavili su zaključke i preporuke sa svoje panel rasprave.

Dnevni red Završne konferencije je ovdje.

Snimka Završne konferencije je dostupna na: https://youtu.be/7ai1TW_d_Uw
 
Prezentaciju Završne konferencije preuzmite ovdje.

 
Ova se događanja održavaju u kontekstu Konferencije o budućnosti Europe što je pokrenula Europska komisija, Vijeće EU-u i Europski parlament kako bi se čuo glas građana EU-a o izazovima i prioritetima Europe. Države članice EU-a su donijele Europski propis o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine. Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.