Nagrade za zaštitu okoliša

 • Slika /klimatske_aktivnosti/014A2342.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša dodijeljene Nacionalne nagrade za okoliš 2022. – Green Prix
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u partnerstvu s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Festivalom Greencajt te u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom je prigodom Svjetskog dana zaštite okoliša dodijelilo Nacionalne nagrade za okoliš 2022. – Green Prix.

Nagrade i priznanja dodijeljeni su u šest kategorija kojima se nastojao obuhvatiti širok spektar djelovanja - zelena kampanja, zelena inovacija, dekarboniziraj zajednicu, lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena, obrazovanje za klimatsku budućnost te Green lider.

Za najbolju zelenu kampanju kojom se promiču klimatski ciljevi dodjeljuje se nagrada i dva priznanja.

Nagrada - Native Ad Studio, Hanza Media d.o.o.
Za kampanju Smanji račune, upali Sunce!
Kampanja je napravljena za tvrtku ENNA Opskrba koja je krenula s prodajom solarnih elektrana u 2021. godini. Postignuti su svi ciljevi kampanje: (1) educirati korisnike o konkretnim uštedama primjenom solarne elektrane u vlastitom kućanstvu, (2) upoznati korisnike s ‘ključ u ruke’ rješenjima ENNA Opskrbe i (3) uspostaviti direktan kontakt između čitatelja i klijenta. Zanimanje za temu solarnih elektrana je bilo visoko od čega se njih 10 % (333 čitatelja) odlučila na investiciju instalirati solarne panele na svoj krov nakon kontaktiranja tima ENNA Opskrbe. Ukupan broj ugovorenih solarnih elektrana spriječit će emisije 455 tona CO2 godišnje za čiju je apsorpciju potrebna šuma od gotovo 23 tisuće stabala. Ova je  kampanja za klijenta je ostvarila impresivan povrat investicije (ROI) od čak 5000 posto.

Priznanje - Better Bread d.o.o. (Kroštula)
Za kampanju Dupli Kruh - jedan je tvoj drugi daruješ
Dupli Kruh je projekt nastao u suradnji tvrtke Better Bread d.o.o. poznate kao Kroštule i Zagrebačke pivovare. Cilj projekta je omogućiti dnevno svježi kruh najranjivijim članovima našeg društva. Ovo se osigurava putem inovativnog poslovnog modela koji spaja dvije industrije. Svaki proizvedeni Dupli Kruh sadrži značajan udio spašenog ječma koji bi inače morao biti zbrinut kao neiskorišteni nusproizvod iz Zagrebačke pivovare. Spaja se vrhunsko artisan pekarstvo sa industrijom proizvodnje piva, pretvarajući nusproizvod jedne industrije u visokokvalitetnu namirnicu koja se koristi u proizvodnji druge industrije.  Na ovaj način se smanjuje količina otpada iz hrane te mijenja tradicionalni poslovni model u potpuno zatvoren, cirkularni, zeleni i održivi model proizvodnje. Svi dionici lanca opskrbe Duplog Kruha se odriču dijela zarade što omogućuje realizaciju koncepta 1 + 1 (za svaki kupljeni kruh jedan se donira).

Priznanje - Terra Hub i Yammat d.o.o.
Za kampanju Čuvarkuća - prva tematska radio emisija o ljudima i klimi
Udruga Terra Hub je u suradnji s novinarskim timom radija yammat.fm, pokrenula tematsku emisiju o ljudima i klimi. U godini dana emitirali su 19 tridesetominutnih emisija. Emisije pokrivaju aktualne teme i vijesti relevantne za klimatsko djelovanje uz gostovanja i komentare stručnjaka i partnera, organizacije civilnog društva i tijela javne vlasti. Namjera je inspirirati, educirati, informirati i aktivirati građane na promjenu, osvijestiti ZAŠTO su klimatske promjene izazov, kako je sve što radimo povezano s promjenama klime i ekosustava te kako utječe na naš svakodnevni život. Emisija je vrlo brzo stekla publiku, slušanost je u trendu stalnog porasta i sada se kreće oko brojke 32.000. Sve emisije stalno su dostupne na Mixcloud kanalu za naknadno slušanje i praćenje.
__________________________________________________________________________________

Za najbolju zelenu inovaciju, koja doprinosi klimatskim ciljevima odabrano je dvoje finalista.

Nagrada - Primax d.o.o.
Za proizvod ECOLANT - Ekološki lampion napravljen od negorivog papira
Ecolant lampion napravljen je od materijala koji su potpuno neškodljivi za prirodu, svi njegovi dijelovi mogu se ponovno upotrijebiti recikliranjem te je alternativa plastičnim lampionima čime značajno doprinosi smanjenju onečišćenja plastikom. Robert Pandža, dipl. inženjer strojarstva, direktor i vlasnik tvrtke Primax zajedno sa razvojnim timom više od 5 godina radio je na proizvodu Ecolant. Od samih početaka tvrtke Primax ideja je bila stvoriti društveno odgovornu kompaniju, naslonjenu na održivu proizvodnju, Tome svjedoči činjenica da danas 97 % ulazne sirovine u proizvodnji tvrtke Primax dolazi iz recikliranih materijala.

Priznanje - Moj Gruntek d.o.o.
Za projekt Moj Gruntek – vrtovi budućnosti
Gruntek nudi mogućnost najma eko uzgoja vrta kroz aplikaciju namijenjenu građanima Zagreba i okolice, te Rijeke. Korisnici unajmljuju vlastiti vrt i odabiru povrće za sadnju u svom vrtu, dok brigu o certificiranom eko uzgoju (obrada tla, sadnja, berba i ostalo) vodi stručni tim poljoprivrednika. Organsko povrće se dostavlja na kućnu adresu, a korisnici mogu doći i u samostalnu berbu na Gruntek. Uz vrtove, na lokaciji je i dječje igralište te piknik zona. Organiziraju se edukacije i zajednička berba. Gruntek je prvi takav projekt u Hrvatskoj i šire. Korisnicima koji ne trebaju svoje povrće nudi se mogućnost donacije uroda dječjim domovima koji imaju ugovor sa Gruntekom. Ovaj inovativni način povezivanja proizvođača i potrošača doprinosi održivom upravljanju resursima i smanjenju nastanka otpada. U prvoj godini imali su 250 prodanih vrtova, a za 2022. je cilj 900. Iz istog razloga se povećao broj zaposlenika, kako uredskog osoblja, tako i poljoprivrednika na samim vrtovima. Gruntek bilježi značajan rast što se projicira i za budućnost jer je vrlo jasno da će potreba za ovom uslugom biti sve veća.
__________________________________________________________________________________

Za doprinos dekarbonizaciji zajednice i postizanju klimatskih ciljeva, dodjeljuje se nagrada i dva priznanja.

Nagrada - Valamar Riviera d.d. i E.ON Hrvatska d.o.o.
Valamar Riviera, vodeća hrvatska turistička kompanija i E.ON Solar, vodeća kompanija u Hrvatskoj za projektiranje i izgradnju solarnih elektrana koja posluje unutar grupe E.ON Hrvatska u prosincu 2021. pustili su u pogon najambiciozniji projekt solarnih elektrana na hrvatskom tržištu kako bi smanjili korištenje fosilnih goriva i povećali infrastrukturne kapacitete za proizvodnju obnovljive energije. Suradnja je obuhvatila postavljanje solarnih elektrana na 26 Valamarovih hotela i kampova duž obale Jadrana što pokriva pet posto Valamarove ukupne potrebe za električnom energijom. Suradnja s Valamarom predstavlja prvi i najveći projekt u Hrvatskoj po ESCO modelu financiranja u kojemu su elektrane u vlasništvu E.ON-ove kompanije Solnet, a sva proizvedena energija namijenjena je Valamaru za vlastitu potrošnju.

Priznanje - Sustav javnih bicikala d.o.o. (Nextbike)
Sustav javnih bicikala d.o.o. je dio globalnog pokreta urbane mobilnosti koji omogućava ljudima da s jednom registracijom mogu koristiti Nextbike bicikle u više od 300+ gradova diljem svijeta. Svakom korisniku osiguran je brz, praktičan, zdrav, siguran i cjenovno povoljan način prijevoza, koji se odvija pod sloganom: “Sjedni i vozi!”. Od 2013. godine se utječe na razvoj biciklističke kulture u Hrvatskoj, potiču se ljudi koristiti bicikl u svakodnevne svrhe čime doprinose zaštiti okoliša, vlastitom zdravlju i dobrobiti svih građana. U suradnji sa gradovima diljem Hrvatske razvijena je zelena alternativa gradskom prijevozu te je omogućena podrška korisnicima (100 000 korisnika u Hrvatskoj).

Priznanje - Peovica d.o.o.
Komunalno poduzeće za zbrinjavanje otpada Peovica je omogućilo izradu RePeo klupa, koje su nastale od 100%-tne reciklirane plastike i metala kojeg su zbrinuli s područja jedinice lokalne samouprave Omiša, Dugog Rata, Šestanovca i Zadvarja. U tehničkoj realizaciji ideje pomogao je oporabljivač plastike Mold Solin d.o.o. Obzirom na goruće pitanje otpada današnjice ovo je primjer dobre prakse kako otpad koji se pravilno odloži i završi na reciklažnom dvorištu ponovo koristi u novom proizvodu. RePeo klupe se nalaze na 5 različitih lokacija u gradu Omišu, a  skeniranjem QR koda koji se nalazi na klupama dobiva se više informacija te se osvješćuju građani o važnosti odvajanja otpada i recikliranja.
__________________________________________________________________________________

U kategoriji lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena za najveći korak u provedbi klimatskih ciljeva na svom području dodjeljuje se nagrada i dva priznanja.

Nagrada - Grad Varaždin
Za Projekt Mapa solarnog potencijala
Kroz interaktivnu web aplikaciju, mapa solarnog potencijala omogućava građanima grada Varaždina i svih 9 prigradskih naselja izračunati preporučenu snagu solarne elektrane na vlastitim objektima. Solarna mapa također prikazuje investicijske troškove instalacije, uštede energije i emisija CO2 kroz zanimljive usporedbe te najvažnije, isplativost investicije. Mapa je jednostavna za korištenje i pruža informacije vezane uz sve korake koje trebaju građani proći u procesu realizacije solarne elektrane. Omogućeno je dobiti besplatno detaljnije informacije postavljanjem upita putem obrasca od stručnjaka Regionalne energetske agencije Sjever. Cilj je potaknuti građana na proizvodnju el. energije iz obnovljivih izvora, pomoću solarnih elektrana koje mogu instalirati na krovove svojih objekata. Grad Varaždin kao potpisnik Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) ovime doprinosi ostvarenju ciljeva Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka grada Varaždina (SECAP) i smanjenju barem 55 % emisija CO2 do 2030.

Priznanje - Grad Križevci
Za Projekt Energetsko-klimatski ured
Grad Križevci i KLIK energetska zadruga, u rujnu 2021. godine otvorili su Energetsko-klimatski ured u Križevcima, prvi takav ured u Republici Hrvatskoj. Energetsko-klimatski ured osnovan je na „one-stop-shop“ principu s ciljem podizanja svijesti o važnosti energetske tranzicije, energetskoj obnovi i prednostima korištenja obnovljivih izvora energije. Ured se sastoji od izložbenog prostora zelenih tehnologija, proizvoda i usluga, edukativnog prostora i prostora za sastanke u kojem građani mogu dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u svojim kućanstvima. Glavni cilj ureda je stvoriti relevantnu mrežu partnera te pružiti građanima kompletnu „ključ u ruke“ uslugu za sve energetske potrebe građana koji će omogućiti brzu i uspješnu energetsku tranziciju grada Križevaca prema energetski neovisnom gradu i gradu otpornom na klimatske promjene. U 2021. godini, KLIK je pripremio 13 glavnih elektrotehničkih projekata za sunčane elektrane za kućanstva od kojih je 11 projekata sufinancirano na javnom pozivu Grada Križevaca te 5 elektrana izgrađeno u 2021. godini i sufinancirano putem javnog poziva Grada Križevaca.

Priznanje - Brodsko - posavska županija
Za Projekt Inovativnim umom do pametnih ICT škola - Pametne škole 2
Projekt prekogranične suradnje radi ostvarivanja održivog i ugljen-neutralnog energetskog sustava i smanjenja onečišćenja okoliša i zraka u Brodsko-posavskoj županiji i Tuzlanskom kantonu u BIH. Kroz investiranje u 4.509 MW novih kapaciteta za generiranje obnovljive energije instaliranih u 33 osnovne i srednje škole locirane širom regije i EE-renoviranje školskih fasada i stolarije. Projekt će koristiti značajan broj od 18 kotlova na biomasu za grijanje u Tuzlanskom kantonu i 15 fotonaponska postrojenja u školama na području Brodsko-posavske županije kako bi postigao značajne prekogranične tehničke i energetske efekte bazirane na znanju i iskustvu te ih podijelili s ciljnim grupama kroz osmišljenu praktičnu obuku. Projekt godišnje generira 6.217.693 kWh obnovljive energije; 4.217.693 kwh uštede energije u kombinaciji sa efektima mjera EE-rekonstrukcije, završetka energetski štedljivih škola & IC tehnologija i znanje o energetskom menadžmentu primijenjeno od strane sudionika na treningu na njihovim radnim mjestima; 1834 t smanjenja CO2 i novih 1535 zelenih poslova.
________________________________________________________________

Za obrazovanje za klimatsku budućnost nagrađuju se projekti i aktivnosti provedene unutar odgojno–obrazovnih ustanova na temu klimatskih promjena te se dodjeljuje nagrada i dva priznanja.

Nagrada - Srednja škola Ive Padovana, Blato
Za projekt Praksom do izvrsnosti - obnovljivi izvori energije-instalacija fotonaponske elektrane 10 kwh
Srednja škola Blato je kao nositelj projekta, sa inozemnim partnerima, organizacijama EuroMind iz Španjolske i Nordic Folkenscenter iz Danske osmislila projekt pod nazivom “Praksom do izvrsnosti” u dvije faze u trajanju od 36 mjeseci s ciljem učenja temeljnih pojmova vezanih za proizvodnju energije i utjecaj energetskog sektora na okoliš. Naučena znanja praktički primijeniti na instaliranje fotonaponske elektrane 10 kWh na krovu školske zgrade. I faza-edukacija. II faza instaliranje fotonaponske elektrane. U projektu (2019. – 2022.) učenici su naučili: a) proizvodnji električne energije iz sunčeve energije izravnom pretvorbom pomoću fotonaponskih (solarnih) ćelija, b) tehnički opis i karakteristike fotonaponskog sustava, c) analizu isplativosti projekta te način priključka na elektroenergetsku mrežu. d) učenici su osposobljeni za ugradnju solarnih ćelija, a uz to su i razvili svijest o očuvanju okoliša i utjecaju čovjeka na klimatske promjene, prepoznavši prednosti povoljnog geografskog položaja za korištenje solarne energije.

Priznanje - osnovna škola Šime Budinića, Zadar
Za projekt Održivi grad za zelenu budućnost
Kroz projekt Održivi grad za zelenu budućnost podizala se svijest učenika o problemima izazvanih klimatskim promjenama i provela edukacija u svrhu prevencije i rješavanja problema kroz praktična rješenja. Cilj aktivnosti je izrada modela održivog grada koji potiče korištenje obnovljivih izvora energije te sudjeluje u smanjenju klimatskih promjena i onečišćenja. Održiva zelena zgrada projektirana je tako da svaki stan ima pripadajući zeleni balkon i viseće vrtove. Solarni paneli na krovu energiju sunca pretvaraju u električnu energiju. U potkrovlju zgrada nalaze se teretane gdje vježbači proizvode električnu energiju iz mehaničke energije. Stanari zgrade koriste za prijevoz e-romobile i e-bicikle, a ispred ulaza imaju solarnu punionicu. Cilj projekta bio je ozeleniti okoliš zgrade drvećem, grmljem, travom i cvijećem koje utječe na mikroklimu. Učenici predmetne nastave su stekli praktične i motoričke vještine zbog izrade modela održive zgrade u održivom gradu. Stekli su i digitalne vještine zbog izrade modela održive zgrade i održive luke u održivom gradu u odabranom računalnom programu.

Priznanje - Srednja škola Mate Blažine, Labin
Za projekt: Program „Škola za okoliš“
Škola za okoliš je program koji potiče interdisciplinaran pristup, namijenjen je edukaciji učenika. Započinje 1995. uključivanjem škole u međunarodne UNESCO SEMEP i GLOBE program. Rad sa zainteresiranim učenicima odvija se kroz projekte: RAZREDNI, razvijanje suradnje. ŠKOLSKI, uključuju se svi razredi kako bi se shvatila važnost zaštite okoliša. GRADSKI, suradnja sa Zdravim gradom Labin i Eko-udrugama na problemima značajnim za grad. ŽUPANIJSKI, u okviru projekata značajnih za širu zajednicu. MEĐUNARODNI, razmjena iskustava. U aktivnosti se svake godine aktivno uključuje 200-tinjak učenika i veći broj nastavnika a svi ostali učenici i nastavnici naše škole uključuju se preko razrednih i školskih projekata. Ostvarena je suradnja sa lokalnom upravom, gospodarskim subjektima i udrugama s područja Labinštine i Istre, sa znanstvenicima i drugim školama u Hrvatskoj i inozemstvu.
__________________________________________________________________________________

Za Green lidera, odnosno osobu koja je na poseban i vidljiv način doprinijela postizanju klimatskih ciljeva građani su glasovanjem on-line i odabrali:
​- Marija Romulića, hrvatskog „wild life“ fotografa i vlasnika OPG-a Čudesna šuma
Mario Romulić je hrvatski „wild life“ fotograf koji je tijekom pandemije započeo s radom na svom biodinamičkom imanju OPG Čudesna šuma gdje često organizira biodinamičke radionice, izrađuje i uzgaja „Šume hrane“ u kojima se imitiraju prirodni bio-sustavi mlade šume spajajući koncept voćnjaka i vrta. Zbog nevjerojatnih prizora koje je uhvatio fotoaparatom u najvećoj europskoj močvari Kopačkom ritu, prozvan je „dobrim duhom“ tog parka prirode.
Mario planira na imanju osnovati i samoodrživo ekološko turističko naselje. Za početak želi iskopati prirodno jezero u kojem bi biljke i ribe filtrirale vodu, a posjetitelji imanja bi se tamo mogli i kupati. Zemlju koju bi iskopali za potrebe izrade jezera planira iskoristiti za izgradnju turističkog naselja. Naselje će graditi rammed earth tehnikom, odnosno tehnikom nabijene zemlje. To je drevna metoda koja je nedavno oživjela kao metoda održive gradnje, a život u takvim kućama je izuzetno zdrav jer su izgrađene od prirodnog materijala.