Zelena javna nabava

Zelena javna nabava (ZeJN) je instrument održive proizvodnje i potrošnje kojim se potiče nabava zelenih proizvoda i usluga.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja promiče politiku održive proizvodnje i potrošnje jer doprinosi okolišnim i klimatskim ciljevima, smanjenju nastanka otpada, potrošnje resursa i emisija stakleničkih plinova.
 
Ministarstvo potiče korištenje mjerila ZeJN za proizvode i usluge koja je razvila Europska komisija. Mjerila su izrađena na način da ih se može unijeti izravno u dokumentaciju za nadmetanje (DON).

Mjerila ZeJN, vodiči, edukacijski materijali, alati, novosti i dr. dostupno je na nacionalnoj mrežnoj stranici za ZeJN:

www.zelenanabava.hr