Zaštita ozonskog sloja i fluorirani staklenički plinovi

Ulaganje u smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u srijedu 26. lipnja 2024. objavio Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj, kojim se dodjeljuju sredstva za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari, koje oštećuju ozonski sloj i ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova javnim subjektima (dizalice topline, klimatizacijski sustavi, rashladni uređaji i dr.).
 
Novom Uredbom (EU) 2024/573 o fluoriranim stakleničkim plinovima, izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 517/2014, značajno se smanjuju kvote fluoriranih plinova koje se mogu stavljati na EU i tržište Hrvatske. U posljednjem desetljeću korištenje fluoriranih stakleničkih plinova je značajno poraslo kao zamjena za freone, čije korištenje se zabranjuje kako se ne bi nastavili štetni utjecaji na ozonski sloj. Međutim, fluorirani staklenički plinovi doprinose globalnom zatopljenju te je nužno za grijanje i hlađenje koristiti plinove koji nemaju takav negativan utjecaj.
Stoga Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju financijskim sredstvima iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, financira zamjenu tvari koje oštećuju ozonski sloj i ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova.
Provedba ovih projekata se financira sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19) i Planu korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine.
 
Ministarstvo će i dalje usmjeravati sredstva kako bi se pomoglo javnom sektoru i gospodarstvu da napravi potrebne korake za klimatsku tranziciju.

Više informacija: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=235