Nova EU uredba

U travnju 2022. Europska komisija dostavila je Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije prijedlog izmjene  Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima.

Nova Uredba o fluoriranim stakleničkim plinovima (EU) 2024/573 usvojena je 7. veljače 2024., a počela se primjenjivati ​​11. ožujka 2024.

Ključne promjene za uvoznike opreme:

Prije uvoza
 • Za sve carinske postupke, osim u slučaju privremenog skladištenja, potrebna je uvozna dozvola (= valjana registracija uvoznika unaprijed naplaćene opreme/proizvoda na F-gas portalu).  
Zabrane
 • Uvedene su nove zabrane stavljanja na tržište, detaljno navedene u članku 13. i Prilogu IV.  Uredbe (EU) 2024/573
Carinska deklaracija
 • Podaci koje je potrebno navesti u carinskoj deklaraciji su navedeni, tj. količina u metričkim tonama i CO2 ekvivalentu, registracijski broj F-gas portala (članak 23. Uredbe (EU) 2024/573). 
Ovlaštenja kvota
 • Stavljanje na tržište inhalatora s odmjerenim dozama prethodno napunjenih HFC-ima više nije izuzeto iz sustava kvota, ali zahtijeva izjavu o sukladnosti koja pokazuje kako su HFC-i obuhvaćeni sustavom kvota
 • Minimalna količina HFC-a u uvezenim proizvodima/opremi koja mora biti obuhvaćena sustavom kvota smanjena je na 10 t CO2eq (članak 19. stavak 6. Uredbe (EU) 2024/573). 
Izvještavanje i provjera
 • Od 2025. novi minimalni pragovi za izvješćivanje su 10t CO2eq za HFC i 100t CO2eq za ostale fluorirane plinove, do 31. ožujka (članak 26. stavak 4. i Prilog IX. Uredbe (EU) 2024/573). Za izvješćivanje o aktivnostima iz 2023., u 2024. ostaju primjenjiva pravila iz Uredbe (EU) 517/2014. 
 • Prag za podnošenje izvješća o verifikaciji za uvoz unaprijed naplaćene opreme koja mora biti obuhvaćena sustavom kvota postavljen je na 1000 t CO2eq s rokom do 30. travnja od 2025. (članak 26. stavak 7. Uredbe (EU) 2024/573). 
 • Neovisni revizor za verifikaciju izvješća mora biti registriran na F-gas portalu.

Uvoznik opreme za hlađenje, klimatizaciju, toplinske pumpe ili inhalatora s odmjerenim dozama koji sadrže HFC (oprema navedena u članku 19. Uredbe (EU) 2024/573)

Glavne obveze:
 • Prije uvoza imati uvoznu dozvolu (=važeću registraciju na F-gas portalu kao uvoznik opreme). 
 • Osigurati da su HFC-i obuhvaćeni sustavom kvota, npr. posjedovanjem dovoljnih ovlaštenja (ili delegiranja) prije puštanja u slobodni promet i sastavljanjem izjave o sukladnosti prije stavljanja na tržište. 
 • Osigurati da se zabranjena oprema ne stavlja na tržište (Prilog IV. Uredbe (EU) 2024/573).  
 • Osigurajte ispravno označavanje prethodno napunjene opreme (članak 12. Uredbe (EU) 2024/573). 
 • Tražene podatke navesti u dokumentu carinske deklaracije (članak 23. Uredbe (EU) 2024/573).  
 • Izvješće o uvozu fluoriranog plina do 31. ožujka za prethodnu godinu (čl. 26. i Prilog IX. Uredbe (EU) 2024/573).  
 • Izvješće i točnost dokumentacije provjeriti od strane neovisnog revizora, a od 2025. nadalje, izvješćivati ​​o aktivnostima iz prethodne godine, revizor mora biti registriran na F-gas portalu i dostaviti izvješće o provjeri do 30. travnja putem alata za izvješćivanje. 
 • Za izvješćivanje u 2024. o aktivnostima iz 2023. i dalje su primjenjiva pravila iz Uredbe (EU) 517/2014. 

Uvoznik ostalih proizvoda i opreme koji sadrže fluorirane plinove koji nisu obuhvaćeni člankom 19. Uredbe (EU) 2024/573
Glavne obveze:
 • Prije uvoza imati licencu (=važeću registraciju uvoznika opreme na F-gas portalu), osim za privremeno skladištenje. 
 • Osigurati da se zabranjeni proizvod/oprema ne stavlja na tržište (Dodatak IV. Uredbe (EU) 2024/573).  
 • Osigurajte ispravno označavanje unaprijed napunjenog proizvoda/opreme (članak 12. Uredbe (EU) 2024/573). 
 • Tražene podatke navesti u dokumentu carinske deklaracije (članak 23. Uredbe (EU) 2024/573).  
 • Izvješće o aktivnostima u vezi s fluoriranim plinovima do 31. ožujka za prethodnu godinu (čl. 26. i Prilog IX.). Od 2025. za 2024. izvješćivanje o proizvodima i opremi koji sadrže HFC minimalni prag je 10t CO2eq ili više, a za ostale  fluorirane plinove je 100t CO2eq ili više.  
 • Za izvješćivanje u 2024. o aktivnostima iz 2023. i dalje su primjenjiva pravila iz Uredbe (EU) 517/2014.  

EU-proizvođači opreme koja sadrži fluorirane plinove

Glavne obveze:
 • Osigurati da se zabranjena oprema ne stavlja na tržište (Prilog IV. Uredbe (EU) 2024/573).  
 • Osigurati ispravno označavanje opreme (članak 12. Uredbe (EU) 2024/573). 
 • Osigurati da su HFC-i u rashladnim uređajima, klimatizacijskim uređajima, toplinskim pumpama i inhalatorima s odmjerenim dozama obuhvaćeni sustavom kvota i sastavite izjavu o sukladnosti prije stavljanja na tržište.  
Distributeri opreme koja sadrži  fluorirane plinove

Glavne obveze:
 • Čuvajte dokaze o zakonitom stavljanju na tržište ako je stavljanje na tržište te opreme ako je zabrana za stavljanje na tržište na snazi 6 ili više mjeseci.