Centri za izobrazbu servisera

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je suglasnost Hrvatskoj udruzi za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT), OIB: 64803582302, Zagreb, Ivana Lučića 5, za provođenje programa izobrazbe za područje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline te klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

HURKT je ovlašteni nositelj programa izobrazbe za sljedeće programe:

Nepokretni rashladni i klimatizacijski uređaji te dizalice topline

  • Kategorija I – djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja te dizalica topline koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
  • Kategorija II – djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova, a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari, te djelatnosti prikupljanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari
  • Kategorija III – djelatnost prikupljanja tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže manje od 3 kilograma ili u slučaju hermetički zatvorenih navedenih sustava manje od 6 kilograma tih tvari
  • Kategorija IV – djelatnost provjere propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme te dizalica topline koji sadrže 3 kilograma ili više kontroliranih tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova ili o njima ovise, ili u slučaju hermetički zatvorenih sustava 6 kilograma ili više tvari koji oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova,a koja ne uključuje djelatnosti prekidanja kruga kojima struji ili u kojima se nalaze radne tvari

Klimatizacijski sustavi u motornim vozilima (MAC)

Prikupljanje tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluoriranih stakleničkih plinova iz klimatizacijskih sustava u motornim vozilima.

Obrazac za prijavu za pristupanje stručnom ispitu (docx)

Dodatne informacije o programu obuke možete pronaći na:
http://www.hurkt.hr/