Kontakti

UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI

Branka Pivčević Novak
P.O. ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti

Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

administrativna tajnica
E-pošta: upravaklima@mingor.hr

Sektor za klimatsku politiku 
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Služba za klimatske aktivnosti
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Služba za opću politiku zaštite klime
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Sektor za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja​
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135
 

Služba za politike zaštite zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i strateške poslove
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135

Služba za provedbu mjera sprječavanja i smanjenja onečišćenja zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135