Nacionalna nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini

UPRAVLJANJE - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava. 

nagrada - HiPP Croatia d.o.o
priznanje - Valamar Riviera d.d.; Ericsson Nikola Tesla d.d.; KONČAR – Energetika i Usluge d.o.o.
 
PROIZVODI I USLUGE - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koja daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.
nagrada - SAPONIA d.d.
priznanje - Regeneracija d.o.o.; RASCO tvornica komunalne opreme d.o.o.; TEHNIX d.o.o.
zvijezda u usponu - MIRET d.o.o.
 
PROCES - za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području  procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj.
nagrada - INA – Industrija nafte d.d.
priznanje - PREMIFAB d.o.o.