EMAS

Slika /klimatske_aktivnosti/odrzivi_razvoj/emas/emas2.jpg

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_131_2488.html

EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja namijenjen svim pravnim osobama i fizičkim-osobama-obrtnicima, odnosno svim javnim i privatnim organizacijama koje obavljaju određenu gospodarsku ili uslužnu djelatnost s određenim utjecajem na okoliš kako bi ocijenile utjecaj svoje djelatnosti na okoliš i unaprijedile je.

Program EMAS razvila je Europska komisija kao bi potaknula organizacije da primijene visoke standarde zaštite okoliša i da stalno mjere i kontroliraju svoj utjecaj na okoliš i klimu.

Sustav EMAS odnosno zajednička pravila, postupke i temeljne tehničke zahtjeve za uspostavu i provedbu sustava EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009 dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine 131/2020) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu sustava EMAS.

O postupku prijave i registraciji u sustav EMAS pročitajte više na specijaliziranoj stranici http://emas.azo.hr/

Pitanja vezano za registraciju možete uputiti na emas@mingor.hr​

Korisne poveznice:
Stranica Europske komisije o EMAS-u:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm