CBAM Izvješće


CBAM - mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama

Informacije obveznicima o CBAM izvješću
 
 VAŽNO!

 Komisija je donijela odluku o mogućnosti produljenja roka za podnošenje CBAM izvješća. Od 1. veljače 2024. u prijelaznom registru  omogućeno je obveznicima da „zatraže odgođeno podnošenje” CBAM izvješća te da iskoriste mogućnost od dodatnih 30 dana za podnošenje istog.

 Više informacija o tome možete dobiti na mrežnoj stranici Carinske uprave
 
 
Carinska uprava Ministarstva Financija u Republici Hrvatskoj nadležno je tijelo za provedbu Mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama, skraćeno CBAM.
                            
Za sva tehnička pitanja o registraciji i prijavi za CBAM registar putem G2B Servisa, na raspolaganju je Helpdesk Carinske uprave putem elektroničke pošte: helpdesk@carina.hr.
 
Za sva carinska pitanja, kontaktirajte direktno Carinsku upravu putem elektroničke pošte: Karlo.Novosel@carina.hr .
 
OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA OD 1. LISTOPADA 2023. DO 31. PROSINCA 2025.

 
Tko je obveznik CBAM-a?

 
Uvoznik robe iz Priloga I. Uredbe (EU) 2023/956 o CBAM-u u prijelaznom razdoblju od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2025. izvješćuje u skladu s člancima 33., 34. i 35. navedene Uredbe.
 
Uredbom (EU) 2023/1773 o CBAM izvješćivanju u prijelaznom razdoblju propisana su pravila u pogledu CBAM izvješćivanja.

 
Kada se i kako podnosi CBAM izvješće?
 
Uvoznici CBAM robe na područje Europske Unije ili njihovi neizravni carinski zastupnici za svako tromjesečje, počevši od 1. listopada 2023., podnose Europskoj komisiji CBAM izvješće u skladu s člankom 8. Uredbe 2023/1773  i to najkasnije mjesec dana nakon završetka tromjesečja za koje se izrađuje izvješće.
 
Uvoznik ili neizravni carinski zastupnik podnosi CBAM izvješća putem informacijskog sustava odnosno CBAM registra.
 
Prvo izvješće se podnosi do kraja siječnja 2024. za prethodno tromjesečje odnosno za razdoblje uvoza od 1. listopada do 31. prosinca 2023.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) pruža podršku Europskoj komisiji i Carinskoj upravi u dijelu koji se odnosi na CBAM izvješća koja podnose CBAM obveznici te pruža dodatne informacije,  poveznice na održane edukacije za  provedbu CBAM-a i upute za uvoznike i operatere postrojenja izvan Europske unije.
 

Pitanja vezano za CBAM izvješćivanje
 
Vezano za izvješćivanje u okviru CBAM-a, pitanja se mogu uputiti na MINGOR putem elektroničke pošte: CBAM-izvjesce@mingor.hr.

Na mrežnim stranicama Europske komisije dostupna je ažurirana verzija dokumenta najčešćih pitanja i odgovora (na engleskom jeziku).
 
 
 
Podaci o ugrađenim emisijama stakleničkih plinova u CBAM robi
 
Proizvođači iz trećih zemalja trebaju dostaviti uvozniku podatke o ugrađenim emisijama stakleničkih plinova  u CBAM robi koju proizvode. Uvoznik može dostaviti proizvođaču excel obrazac pod nazivom CBAM communication template for installations - Final Draft 07.11.2023., koji se može preuzeti na sljedećoj poveznici. Uvoznik iz dostavljenog obrasca preuzima podatke od ugrađenim emisijama i unosi u svoje CBAM izvješće.
 
Na navedenoj poveznici na stranice Europske komisije mogu se pronaći i dodatne informacije o zadanim vrijednostima za prijelazno razdoblje u dokumentu Default values transitional period te o strukturi izvješća u dokumentu  CBAM Quarterly Report structure (XLS format).