Poveznice

Alati, platfome i smjernice u području prilagodbe:

 • Prilagodba klimi: Specijalizirana mrežna stranica na kojoj se mogu naći različiti sadržaji vezani za prilagodbu klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj.
  (https://prilagodba-klimi.hr/)
   
 • Climate ADAPT: Platforma uz Strategiju prilagodbe EU-a, služi kao alat za podršku prilagodbi alat i nudi specifične alate za prilagodbu u urbanim sredinama, pregled informacija o nacionalnim aktivnostima u pojedinim zemljama, alat za pretraživanje studija slučaja i druge funkcije.
  (http://climate-adapt.eea.europa.eu)
   
 • Mayors ADAPT: Inicijativa Europske komisije pokrenuta u kontekstu EU strategije prilagodbe klimatskim promjenama, a provodi se u okviru Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)
  (http://mayors-adapt.eu/)
   
 • UKCIP čarobnjak za prilagodbu: Postupak od 5 koraka za organizacijsku procjenu ranjivosti na klimatske promjene i izradu vlastite strategije prilagodbe.
  (www.ukcip.org.uk/wizard)
   
 • CHAMP paket za razvoj kapaciteta: Integrirani sustav upravljanja namijenjen tijelima lokalne vlasti za jačanje kapaciteta u području prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena.
  (www.localmanagement.eu/index.php/cdp:home)
   
 • weAdapt: Internetski 'otvoreni prostor' na temu prilagodbe klimatskim promjenama, koji sadrži informacije o studijama slučaja i projektima na globalnoj razini.
  (https://weadapt.org)
   
 • BASE – Planiranje za prilagodbu klimatskim promjenama: Smjernice za gradove (Planning For Adaptation To Climate Change: Guidelines For Municipalities): Smjernice za razvoj i provedbu lokalnih planova prilagodbe, izrađene u suradnji s gradovima Ancona (Italija), Bullas (Španjolska) i Patras (Grčka).
  (http://base-adaptation.eu/sites/default/files/306-guidelinesversionefinale20.pdf)
   
 • CLEI – Priprema za klimatske promjene. Smjernice za lokalna, regionalna i državna tijela (Preparing For Climate Change. A Guidebook For Local, Regional, and State Governments): Smjernice za odlučivanje u tijelima javne vlasti, s naglaskom na 'pripravnost na promjenu klime' i stvaranje otpornosti.
  (http://www.cses.washington.edu/db/pdf/snoveretalgb574.pdf)

Dodatne informacije na temu prilagodbe:

 • Europska agencija za okoliš: Rizici i mogućnosti koje donose klimatske promjene u kontekstu društveno-gospodarskog razvoja. Izvješće za donositelje politike (Adaptation in Europe - Addressing risks and opportunities from climate change in the context of socio-economic development)
  (http://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-europe)
   
 • Svjetska banka: Platforma o klimatskim promjenama (Climate Change Knowledge Platform) Podaci okretanjima klime, učincima klimatskih promjena i ranjivosti za svaku pojedinu državu.
  (http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm)