Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe

Slika /UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE/13.JPG

Republika Hrvatska je 7. srpnja 2017. godine zajedno s 9 zemalja, Albanijom, Austrijom, Belgijom, Bugarskom, Italijom, Rumunjskom, Slovenijom, Španjolskom i Ukrajinom, upisala proširenje serijske nominacije „Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i drugih regija Europe“ na Popis svjetske baštine UNESCO-a.
Proširenje serijske prekogranične nominacije uključilo je 63 područja bukovih šuma od čega je Republika Hrvatska sudjelovala sa tri područja, u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica. Riječ je o 1.289,11 hektara bukove šume koja se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi u Strogom rezervatu "Hajdučki i Rožanski kukovi" te 2.031,87 hektara šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica. Iznimnost predloženih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.
Obična bukva (Fagus sylvatica) prirodno raste isključivo na području Europe i nigdje drugdje na svijetu. Fenomen da je jedna drvenasta biljna vrsta uspješno kolonizirala, u posljednjih 12.000 godina, gotovo cijeli kontinent, prepoznat je kao izvanredna svjetska vrijednost. Glavni cilj uvrštavanja izvornih bukovih šuma na UNESCO Popis svjetske baštine je sačuvati posljednje ostatke starih i izvornih europskih bukovih šuma koje su nekada bile široko rasprostranjene Europom.