Geopark Papuk

Papuk je prvi geopark u Hrvatskoj koji je svoj status dobio zbog velike geološke raznolikosti zastupljene u brojnim geološkim tvorevinama nastalih u različitim periodima prošlosti Zemlje. Posebnu vrijednost predstavljaju brojni fosilni nalazi organizama koji su prije 16 milijuna godina živjeli u „Panonskom moru“. U geoparku Papuk, nedaleko Voćina, nalazi se i prvi geološki spomenik prirode u Republici Hrvatskoj, zaštićen davne 1948. godine zbog jedinstvene morfološke pojave u Hrvatskoj - stupastog lučenja vulkanskih stijena. U srpnju 2017. godine održan je prvi revalidacijski postupak za geopark Papuk te mu je produljen status UNESCO svjetskog geoparka za dvije godine uz navođenje preporuka za rad u narednom periodu. U srpnju 2019. godine, u sklopu redovnog revalidacijskog postupka, Parku prirode Papuk produljen je status UNESCO svjetskog geoparka za četiri godine, do 2023. godine, uz navođenje preporuka za rad u narednom razdoblju.