Park prirode Lonjsko Polje


Najveće poplavno i retencijsko područje u dolini rijeke Save među prvima je u Hrvatskoj uvršten na Ramsarski popis. Različiti ekološki uvjeti koji se ovdje izmjenjuju u prostoru ali i tijekom godine, uvjetuju razvitak različitih životnih zajednica. Područje Parka prirode ima i posebne vrijednosti izražene kroz tradicionalno, stočarsko korištenje ovog vlažnog područja kao i ruralnu tradicionalnu arhitekturu. Područje je značajno kao zimovalište i odmorište za ptice selice te mjesto gniježđenja za gotovo 140 vrsta.