Geopark Viški arhipelag

Slika /UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE/SLIKE_ZASTICENA PODRUCJA/20180807_153349.jpg
Na 206. zasjedanju UNESCO-ovog Izvršnog Odbora, koje se održavalo od 3. do 17. travnja 2019. godine u Parizu, proglašen je novi geopark u Republici Hrvatskoj, Geopark Viški arhipelag.
Područje Viškog arhipelaga je jedinstveno jer je to jedina zona Jadranskog mora unutar koje je u nedavnoj geološkoj prošlosti došlo do velikih promjena prodorom 220 milijuna godina starih soli u obliku solnih dijapira. Dijapiri su izdigli mlađe slojeve karbonatnih sedimentnih stijena formirane petrifikacijom mulja, pijeska i ljuštura organizama te na površinu iznijeli najstarije stijene na Jadranu. Dijapiri su i danas aktivni pa se neki otoci još izdižu pod utjecajem tektonske aktivnosti, kao što su Jabuka i Brusnik, sačinjeni od blokova 220 milijuna godina starih magmatskih stijena. Stoga su ovi otoci geološki ujedno najstariji, ali i najmlađi na Jadranu.
U obuhvatu navedenog područja nalazi se i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode. Otočići Brusnik i Jabuka zaštićeni su u kategoriji spomenika prirode (geološkog), Modra špilja, Medvidina špilja i špilja na otoku Ravniku u kategoriji spomenika prirode (geomorfološkog), dok su uvala Stiniva i otok Ravnik zaštićeni u kategoriji značajnog krajobraza.
Viški arhipelag ima veliku bioraznolikost i krajobraznu raznolikost, bogatu kulturno-povijesnu i tradicijsku baštinu, a nadasve raznoliku i iznimno vrijednu geološku i geomorfološku baštinu te veliki geoturistički potencijal.