Ribnjaci Crna Mlaka

kod Jastrebarskog prostorno je najmanje područje no ovdje se posebno tijekom zime može vidjeti svo bogatstvo ptičjeg svijeta koji ovamo dolazi ili tamo stalno živi. Područje ja zaštićeno kao posebni ornitološki rezervat.