Park prirode Kopački rit

Slika /UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE/SLIKE_ZASTICENA PODRUCJA/20080615_1095.JPG

Predstavlja unutrašnju deltu, poplavno područje na utoku Drave u Dunav. Još u ranijim stoljećima prepoznato je zbog svog bogatog živog svijeta, zakonsku zaštitu uživa od 1967. godine. Ovo je područje zanimljivo i u vegetacijskom pogledu zbog poplavnih šuma koje su tamo vrlo dobro razvijene, svojeg značaja za ptičji svijet-mnoge su rijetke vrste poput crne rode (Ciconia nigra), orla štekavca (Haliaëtus albicilla) i stepskog sokola (Aquila heliaca) ovdje redovite stanarice. Obilje vode za vrijeme poplava područje čini važnim mrjestilištem riba u ovom dijelu toka Dunava.