Opće informacije o subvencijama za poduzetnike

Slika /klimatske_aktivnosti/klima/energetsko_siromastvo/750_.png
Vlada Republike Hrvatske je 9. ožujka 2022. usvojila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, ukupno vrijedan 4,8 milijardi kuna. 

Zbog poremećaja na svjetskim i europskim tržištima energenata te poteškoća u globalnim lancima opskrbe uzrokovanih pandemijom bolesti COVID 19, došlo je do drastičnog povećanja cijena energije koje dalje pokreće inflaciju potrošačkih cijena u gotovo svim gospodarskim sektorima. Kako bi se troškovi stabilizirali te time smanjili daljnji inflatorni učinci na krajnje potrošače,  Vlada Republike Hrvatske usvojila je mjeru kojom će krajnjim kupcima energenata u Republici Hrvatskoj pružiti mogućnost kratkotrajne financijske potpore. Na ovaj način će se kućanstvima omogućiti pokrivanje trenutnih troškova stanovanja a poslovnim subjektima daljnji nastavak poslovne aktivnosti. 

Europska komisija je s ciljem smanjenja pritiska na poslovni sektor, predložila niz alata kojima bi se države članice EU mogle kratkotrajno poslužiti. Komunikacijom o paketu mjera za djelovanje i potporu za suočavanje s rastom cijena energije, Komisija je dala primjere mjera koji se mogu financirati prihodima od dražbi emisijskih jedinica među kojima je i gora navedena mjera kratkotrajne financijske potpore za pokrivanje dijela računa za energiju.

U ovom paketu mjera, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je za provedbu mjere subvencioniranja cijena plina kućanstvima i mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Za provedbu ove mjere, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja osiguralo je ukupno 1,2 milijarde kuna, te će za kupce kategorije kućanstvo financirati subvencije u ukupnom iznosu do 600.000.000 kuna  a za kupce poduzetnike koji nisu u kategoriji kućanstvo a koji su mikro, mali i srednji poduzetnici osigurane su potpore u ukupnom iznosu do 600.000.000 kuna.

Mjera subvencioniranja krajnje cijene plina provoditi će se u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

Ovom mjerom će se kupcima u kategoriji kućanstvo subvencionirati trošak cijene plina na način da se na računu koji će opskrbljivač plinom isporučiti kupcu, iznos cijene za potrošnju energije umanjiti će se za 0,1 kn/kWh, a opskrbljivač će potom dostaviti zahtjev za refundacijom troška za subvencionirani dio Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Kupcima koji su mikro, mali i srednji poduzetnici u kategoriji krajnji kupci koji nisu kućanstvo, subvencionira se trošak na način da mikro, mali i srednji poduzetnici zatraže potporu kao odgovor na javni poziv. Potpora će se dodjeljivati kao potpora male vrijednosti s iznosom do najviše 1.500.000  kuna po poduzetniku. Nakon odobrenja zahtjeva za potporu, izdaje se vaučer za svako obračunsko mjerno mjesto s iznosom maksimalne subvencije. Veličina subvencije po obračunskim mjernom mjestu računa se kao umnožak referentne potrošnje na tom mjernom mjestu u prethodnom referentnom razdoblju i iznosa subvencije od 0,15 kn/kWh. Opskrbljivač trošak za potrošenu energiju u svakom mjesecu od travnja 2022. godine do ožujka 2023. godine razmjerno odbija od ukupne vrijednosti vaučera za pojedino mjerno mjesto. 

Odredbom članka 100. stavka 2., 4. i 5. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“, broj 127/19, u daljnjem tekstu: Zakon), sredstva ostvarena prodajom emisijskih jedinica putem dražbi koriste se za namjene propisane Zakonom prema mjerama koje donosi Vlada Republike Hrvatske.