Novosti

Obavijest Ministarstva u okviru Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda - 3.11.2023.
U skladu s točkom 4.2. Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (referentni broj: MF-2023-1-1, dalje Poziv) objavljujemo preliminarne liste prihvatljivih i neprihvatljivih projektnih prijedloga po vrstama ulaganja.

U okviru Poziva je ukupno zaprimljeno 261 projektnih prijedloga od kojih je:
 • 260 projektnih prijedloga za fotonaponsku elektranu
 • 1 projektni prijedlog za bioplinsku elektranu
 • 0 projektnih prijedloga za elektrane na biomasu

Dostavljamo Preliminarne liste prihvatljivih i neprihvatljivih projektnih prijedloga kako slijedi:

Popis neprihvatljivih projektnih prijedloga - ulaganje u fotonaponske elektrane

Popis neprihvatljivih projektnih prijedloga - ulaganje u bioplinske elektrane

Popis prihvatljivih projektnih prijedloga - ulaganje u fotonaponske elektrane

U skladu s točkom 4.2.1. Poziva, prigovor se može podnijeti Ministarstvu u roku osam radnih dana od dana objave Obavijesti Ministarstva na mrežnoj stranici Ministarstva.
Konačna lista prihvatljivih i neprihvatljivih projektnih prijedloga u okviru Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda_ 29.11.23.
U skladu s točkom 4.2.3. Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (referentni broj: MF-2023-1-1, dalje Poziv) objavljujemo Konačne liste prihvatljivih i neprihvatljivih projektnih prijedloga po vrstama ulaganja, kako slijedi:
 
KLASA: 351-05/22-18/148, URBROJ: 517-04-1-1-23-22 od 29. studenog 2023.
 
KLASA: 351-05/22-18/148, URBROJ: 517-04-1-1-23-23 od 29. studenog 2023
 
KLASA: 351-05/22-18/148, URBROJ: 517-04-1-1-23-24 od 29. studenog 2023
 
Odluke o dodjeli sredstava za prihvatljive projektne prijedloge biti će dostavljene prijaviteljima, temeljem kojih će se potpisivati Ugovori o dodjeli sredstava sa prijaviteljima.
Održana informativna radionica Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda_12.05.2023.

Informativna radionica Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (MF-2023-1-1) održana je u petak, 12. svibnja 2023. godine s početkom u 12.00 sati.
 
Radionica se održavala u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na lokaciji Rooseveltov trg 2, Zagreb i putem online sudjelovanja. 


 


Dnevni red radionice
 
12:00- 12:15  Pozdravni govori
 •  Marija Šćulac Domac, direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK 
 •  Maja Rajčić, načelnica Sektora za energetsku učinkovitost FZOEU
 •  Hrvoje Bujanović, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
12:15 - 13:00
Prezentacija uvjeta Poziva, Ministarstvo i FZOEU (moguće preuzeti)
 
13:00 - 14:00
Pitanja i odgovori
 
Više informacija o Pozivu

Informacije o Pozivu za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ (MF-2023-1-1) možete naći putem poveznice.
Javno savjetovanje na prijedlog Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je savjetovanje sa javnošću na prijedlog prvog Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda pod nazivom  „Proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“.
 
Javno savjetovanje bilo je otvoreno putem aplikacije e- savjetovanje i može mu pristupiti putem poveznice:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23145

Savjetovanje sa javnošću bilo je otvoreno u razdoblju od 12. siječnja do 26.siječnja 2023.godine, nakon čega je Ministarstvo objavilo Izvještaj o provedenom savjetovanju, što možete naći putem poveznice: Izvješće savjetovanja (gov.hr)
Odluka Komisije o isplati sredstava Modernizacijskog fonda - 12.2022
Europska Komisija donijela je 12. prosinca 2022. Odluku o isplati prihoda Modernizacijskog fonda i time stavila na raspolaganje 1.6 milijardi eura za ulaganja pet zemalja korisnica kako bi pomogla u modernizaciji njihovih energetskih sustava, smanjenju emisija stakleničkih plinova te ih podržala u ispunjavanju njihovih klimatskih i energetskih ciljeva do 2030. godine.

Ulaganja su potvrđena Češkoj (820 milijuna eura), Poljskoj (298,9 milijuna eura), Slovačkoj (350 milijuna eura), Estoniji (62.4 milijuna eura) i Hrvatskoj (79.8 milijuna eura). Time je završen četvrti investicijski ciklus Modernizacijskog fonda, kojim je odobrena isplata sredstava za 12 predloženih ulaganja država korisnica.

Republici Hrvatskoj su u ovom investicijskom ciklusu odobrena sredstva za sljedeća prioritetna ulaganja:
 
 • "Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u sektoru proizvodnje" u iznosu 40 milijuna eura
 
 • „Program dodjele državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije“ –sljedeća isplata u iznosu 20 milijuna eura
 
 • Projekt „Pametno skladištenje energije na razini mreže“ u iznosu 19.8 milijuna eura

U skladu sa Odlukama o isplatama sredstava Modernizacijskog fonda u 2022. godine, planira se objava Poziva za dodjelu sredstava u sklopu odobrenih prioritetnih ulaganja:
 
 • Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u prerađivačkoj industriji (60 milijuna eura, odnosno 452 milijuna kuna),
 
 • Provođenje mjera energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji (40 milijuna eura, odnosno 301 milijuna kuna),

Očekivani učinci odobrenih programa u pojedinoj godini ulaganja uključuju uštede potrošnje energije u iznosu oko 540 tisuća MWh, smanjenje emisija stakleničkih plinova u iznosu oko 240 tisuća tCO2, dodatni instalirani kapaciteti obnovljive energije u iznosu oko 80 MWh i instalirani kapacitet skladištenja energije oko 20 MW.

Iz Modernizacijskog fonda do sada je ukupno Republici Hrvatskoj odobrena isplata u ukupnom iznosu od 122 milijuna eura.

Rok za države članice korisnice za podnošenje prijedloga ulaganja za potencijalnu potporu Modernizacijskog fonda za sljedeći investicijski ciklus je 19. siječnja 2023. za neprioritetne prijedloge (ulaganja koja su izvan prioritetnih područja Modernizacijskog fonda) i 16. veljače 2023. za prioritetne prijedloge, odnosno ulaganja koja spadaju u prioritetna područja prema Direktivi (EU) 2018/410 o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganje za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 (EU ETS Direktiva).
 
Za više informacija vezano za provedbu Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj možete se obratiti Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja na adresu elektroničke pošte modernizacijski-fond@mingor.hr .