Vidljivost i informiranje


Krajnji primatelji potpore iz Modernizacijskog fonda imaju obavezu ispunjavanja zahtjeva u pogledu vidljivosti financiranja iz prihoda od dražbi u okviru EU-a ETS-a utvrđene u članku 30.m Direktive 2003/87/EZ i članku 17. Provedbene uredbe (EU) 2023/2606.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, pripremilo je Priručnik s definiranim vizualnim identitetom i knjigom grafičkih standarda Modernizacijskog fond, koji sadrži:

  1. obveze i mjera vezane uz informiranje, komunikaciju i promidžbu

  2. definirani vizualni identitet

  3. ispravno korištenje i reprodukciju elemenata vidljivosti

Priručnik je koncipiran kao pomoć Korisnicima sredstava Modernizacijskog fonda, prilikom ispunjavanja njihovih obveza vezanih uz informiranje, komunikaciju i promidžbu Projekata sufinanciranima sredstvima Modernizacijskog fonda.Priručnik je moguće preuzeti u digitalnom formatu, kao i zasebnu mapu u kojoj se nalaze svi elementi vizualnog identiteta koje Korisnik može samostalno koristiti:

  • Priručnik s definiranim vizualnim identitetom i knjigom grafičkih standarda Modernizacijskog fond ( u pdf formatu),

  • Mapa - elementi vizualnog identiteta Modernizacijskog fond ( u rar)

Svi materijali namijenjeni informiranju, komunikaciji i promidžbi Projekta koji je financiran sredstvima Modernizacijskog fonda moraju biti na hrvatskom jeziku, a po potrebi i na engleskom jeziku.