Povjerenstvo za utvrđivanje povrede hrvatskih zakona i propisa u području zaštite okoliša i zaštite potrošača, 'Slučaj emisija iz vozila VW grupacije'

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je vezano uz problematiku i sumnje oko manipulacije rezultata prilikom certifikacije emisije ispušnih plinova odnosno nepravilnosti prilikom korištenja softvera za optimiziranje dušikovih oksida kod dizelskim motora od strane Volkswagen koncerna, te s ciljem objektivnog i nepristranog utvrđivanja relevantnih činjenica osnovalo 'Povjerenstvo za utvrđivanje povrede hrvatskih zakona i propisa u području zaštite okoliša i zaštite potrošača'

Povjerenstvo sačinjavaju članovi Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva poduzetništva, Ministarstva financija-Carinske uprave, Ministarstva zdravlja, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Centra za vozila Hrvatske, Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Povjerenstvo je zaduženo da objektivno sagleda i procijeni situaciju i eventualne štete po okoliš, potrošače i proračun Republike Hrvatske te predloži daljnje radnje i mjere za smanjivanje eventualno nastale štete i sprečavanje ponavljanja istih ili sličnih slučajeva u budućnosti.