Ambalaža od ostalih materijala

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 
(NN br. 125/2009 i 31/2011)  

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o predmetima opće uporabe (NN br. 39/201347/2014114/2018 i 53/2022)  

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

 

Područje primjene

Slama i drugi materijali koji se koriste kao zaštitni materijali pri pakiranju

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati propisani su u člankom 125. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom:

Članak 125.

Slama i drugi materijali koji se koriste kao zaštitni materijali pri pakiranju ne smiju biti truli, zagađeni ili vlažni te ne smiju nepovoljno utjecati na organoleptička svojstva hrane.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa